Блог

27.04.2020
Ермакова Наталья Николаевна (87013714758@mail.ru)
Здравствуйте. Хотя в этом году Родительский день отменили. Но ведь уборку никто не отменял. Второй год мусор скапливается уже с размером до 2 этажа в прошлом году ведь карантина не было. Неужели компании которые выигрывают тендер, добросовестно не могут отработать. Хотела фото отправить но не загружается. Бывая на кладбище во Франции, Германии мы ни разу не видели чтоб валялся мусор. Прошу Вас разобраться с данным вопросом и привлечь компанию которая по тендеру вышла к оперативной уборке. После карантина мы приедем в Степногорск и хотелось бы чтоб уже убрали мусор, это неуважение к усопшим. Надеюсь на оперативную обратную связь.

ЖТ-ЭЛ-19

05.05.2020

Сіздің 2020 жылғы 27 сәуірдегі Степногорск қаласының әкімнің сайтына келіп түскен өтінішінізге келісіні хабарлаймыз.

«SeiNuR Company» ЖШС мердігерлік ұйымы қалалық зират аумағын тазалау жұмыстарын үнемі жүргізеді.

Степногорск қаласының әкімдігі бұған дейін бірнеше рет бұқаралық ақпарат құралдарында қалалық зират қонақтарының бұл үшін бөлінбеген жерлерде қоқыстарды жинамауы туралы ақпарат жариялаған болатын.

       «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органында немесе сотта шағымдану құқығыңыз бар.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

На Ваше обращение на сайт акима города Степногорска от 27 апреля                         2020 года сообщаем следующее.

         Подрядной организацией ТОО «SeiNuR Company» регулярно проводятся работы по уборке территории городского кладбища.

         Акиматом города Степногорска ранее неоднократно размещалась информация в средствах массовой информации, о том чтобы посетителями городского кладбища не оставлялся мусор в не отведенных для этого местах.

          Согласно Закону Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде.

 


27.04.2020
Альжанова Айгуль Сериковна (alzhandilnaz2003@gmail.com)
Здравствуйте,я вынуждена к вам обратиться по поводу крыши, под которой я живу на пятом этаже. Моя крыша, который год уже протекает, соседи по моему стояку никак не хотят помочь сделать крышу. За свой счёт я один раз обновляла кровлю. Для этого я брала кредит, который до сих пор оплачиваю. КСК "Квинта" не хотят заниматься крышей, я к ним ходила неоднократно. В ответ на мои запросы, говорят, что крыша не входит в смету их обслуживания . У меня есть несовершеннолетние дети, которые остаются одни, розетки в доме замыкают от сырости, дома сырость,я опасаюсь за здоровье детей. Прошу вас принять меры по поводу ремонта кровли 7-78-58.

ЖТ-ЭЛ-17

11.05.2020

Сіздің 2020 жылғы 27 cәуірдегі Степногорск қаласы әкімінің сайтына жазған өтінішіңізге келесіні хабарлаймыз.

        ҚР Заңының «Тұрғын үй қатынастары туралы» (бұдан әрі-заң)                                2 – Б. 15-3 т. сәйкес кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп – ұстау-кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін техникалық пайдалану, санитарлық күтіп-ұстау және ағымдағы жөндеу жөніндегі жұмыстар немесе қызметтер кешені. Заңның 2 - бабы 14-тармағының негізінде кондоминиум объектісінің ортақ мүлкі-кондоминиум объектісінің бөліктері (қасбеттер, кіреберістер, вестибюльдер, холлдар, дәліздер, баспалдақ марштары және баспалдақ алаңдары, лифтілер, шатырлар, шатырлар, техникалық қабаттар, жертөлелер, үйге ортақ инженерлік жүйелер мен жабдықтар, абоненттік пошта жәшіктері, көп пәтерлі тұрғын үй және (немесе) үй жанындағы жер учаскесі, абаттандыру элементтері және ортақ пайдаланылатын басқа да мүлік), жеке (бөлек) меншіктегі пәтерлерден, тұрғын емес үй-жайлардан басқа, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне иелік ету.

      1-тармағына сәйкес, 50-құжат Заңының, пәтер иесі, тұрғын емес үй-жайды күтіп ұстау ауыртпалығын көтереді өзіне тиесілі пәтерге, тұрғын емес үй-жайдың, сондай-ақ кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін. Кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстардың мөлшері пәтер, тұрғын емес үй-жай иесінің ортақ мүліктегі үлесіне мөлшерлес белгіленеді.

       Сізге мәлімет жеткіземіз, яғни, 13-т., ҚР Заңының 2-бабының, - делінеді бұл шығыстар кондоминиум объектісін басқару және күтіп-ұстау-кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін міндетті шығындар меншік пәтер иелері, тұрғын емес үй-жайларды жиналыстың шешімімен белгіленген есептеу әдістемесіне сәйкес шығыстар сметасының кондоминиум объектісін басқару және күтіп-ұстау-кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін, сондай-ақ есептеу әдістемесіне сәйкес, ең төменгі шығыстардың кондоминиум объектісін басқару және күтіп-ұстау-кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін.

 

 

 

Егер өткізу үшін осындай жөндеу ПИК жоқ қажетті қаражат қарастырылады пәтер иелерінің жалпы жиналысында. Жоғарыда

жазылғандарға сүйене отырып, жөндеу жүргізу үшін шатырдың, меншік иелеріне, тұрғын үйді қажет жинауды ұйымдастыру нысаналы қаражат

сомасында айқындалған әлеуетті орындаушысы жоғарыда аталған жұмыстарды, оның айқындайды және пәтер иелері тұрғын үй.

        «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органында немесе сотта шағымдану құқығыңыз бар.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

На Ваше обращение на сайт акима города Степногорска от 28 апреля                         2020 года сообщаем следующее.

Согласно п.15-3, ст.2 Закона РК «О жилищных отношениях» (далее – Закон), содержание общего имущества объекта кондоминиума – комплекс работ или услуг по технической эксплуатации, санитарному содержанию и текущему ремонту общего имущества объекта кондоминиума. На основании п.14, ст.2 Закона, общее имущество объекта кондоминиума - части объекта кондоминиума (фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и лестничные площадки, лифты, крыши, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок под многоквартирным жилым домом и (или) придомовой земельный участок, элементы благоустройства и другое имущество общего пользования), кроме квартир, нежилых помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности, кровля дома отнесена к общему имуществу объекта кондоминиума.             

В соответствии с п.1, ст.50 Закона, собственник квартиры, нежилого помещения несет бремя содержания принадлежащих ему квартиры, нежилого помещения, а также общего имущества объекта кондоминиума. Размеры расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума устанавливаются соразмерно доле собственника квартиры, нежилого помещения в общем имуществе.

Доводим до Вашего сведения что, п.13, ст.2 Закона РК гласит что расходы на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума – обязательные затраты собственников квартир, нежилых помещений, установленные решением собрания в соответствии с методикой расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также методикой расчета минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума.

 

 

 

 

 Если для проведения подобного ремонта в КСК отсутствуют необходимые средства, данный вопрос рассматривается на общем собрании собственников квартир.

Исходя из вышеизложенного, для проведения ремонта кровли, собственникам жилого дома необходимо организовать сбор целевых средств, в сумме определенной потенциальным исполнителем вышеуказанных работ, которого определяют собственники квартир жилого дома.

           Согласно Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в акимате Акмолинской области или в суде.


27.04.2020
Амиридзе Марина Сергеевна (cimmersha@mail.ru)
Здравствуйте! Все мы в сегодняшней ситуации следим за новостями. Сегодня режим ЧП продлен до 11 мая 2020 года. Напрашивается такой вопрос - а как же быть дачникам? Как говорится - день год кормит. Нужно уже приводить приусадьбеные участки в порядок и подготавливать к высадке овощей. Может можно как-то решить этот вопрос?

 

На Ваше обращение от 27 апреля 2020 года сообщаю, что постановлением Главного санитарного врача Акмолинской области от 27 апреля 2020 года №43, владельцам садоводческих участков разрешен проезд на дачные массивы соблюдением всех норм и требований прописанных в указанном постановлении.

         В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» - в случае несогласия с ответом, Вы имеете право на обжалование принятого решения.


27.04.2020
Муханова Алена Куаншбаевна (aliya.muhanova.90@mail.ru)
Здравствуйте!обращаюсь к Вам с вопросом по поводу тараканов и крыс в 9мкр 30доме!У нас заселилась семья с тараканами!!Теперь соседи с 1подъезда жалуються на крыс!!надо решать это как то,ведь мы месяц живем а такие проблемы!Нам нужно собрание чтобы все жители собрались и Вы и решали этот вопрос!

ЖТ-ЭЛ-18

12.05.2020

Сіздің 2020 жылғы 28 сәуірдегі  ЖТ-ЭЛ-18 келіп түскен өтінішінізге келісіні хабарлаймыз.

Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау Қағидаларының 6-тармағына сәйкес кондоминиум объектісін басқару органы мен сервистік қызмет субъектісі арасында шарттар жасасу кезінде қызметтер тізбесіне мынадай жұмыстарды кешенді орындау кіреді::

1) кондоминиум объектісінің конструкциялары мен инженерлік жабдықтарының техникалық жай-күйін жоспарлы және жоспардан тыс тексеру (тиісті ұйымдармен жекелеген шарттар жасалатын газ, лифт жабдығы мен қоқыс құбырын қоспағанда));

2) қоқыс құбырларын, үй жанындағы аумақтарды санитарлық тазалау, қоқыс шығару (канализацияланбаған үйлерде-қазылған шұңқырларды тазалау, аула дәретханаларын жинау және Ақтау);

3) көгалдандыру;

4) жертөле үй-жайларын және басқа да жалпы пайдаланудағы орындарды дезинфекциялау, дератизациялау, дезинсекциялау;

5) көктемгі-жазғы және қысқы кезеңге дайындық;

6) аварияларды жою;

7) желдету арналары мен түтін жолдарын тазалау;

8) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін ағымдағы жөндеу;

9) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеу;

10) жалпы пайдаланудағы орындарда орталық жылыту, сумен жабдықтау, су бұру, электрмен жабдықтау, желдету жүйелеріне қызмет көрсету.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі N 193-IV кодексінің 152-бабына сәйкес инфекциялық және паразиттік аурулардың пайда болуының, таралуының алдын алу мақсатында дара кәсіпкерлер, жеке және заңды тұлғалар өз қаражаты есебінен эпидемиологиялық айғақтар мен санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің лауазымды адамдарының нұсқамалары, қаулылары бойынша Инфекциялық және паразиттік аурулардың қоздырғыштарын (дезинфекция), жәндіктерді, инфекциялық және паразиттік аурулардың қоздырғыштарын (дезинфекция)  (дезинсекция) және кеміргіштерді жою (дератизация).

            Жоғарыда айтылғандардың негізінде, ЖШС қызмет көрсету ұйымы «ARS»  20 сәуірде және 2020 жылы 27 сәуірде  9мкр 30үй мекен-жайы бойынша дезинсекция және дератизация шеңберінді.

Сонымен қатар, Сіз үйдің тұрғындарымен өз бетінше жүргізу, дезинсекциялау және дератизациялау кіреді.

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес, аталған жауаппен келіспеген жағдайда жоғары тұрған органдарға немесе сотқа шағымдануға құқылысыз.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

На Ваш исх. ЖТ-ЭЛ-18 от 28 апреля 2020 года сообщаем следующее.

Согласно пункту 6 Правил содержания общего имущества объекта кондоминиума, при заключении договоров между органом управления объектом кондоминиума и субъектом сервисной деятельности в перечень услуг включается комплексное выполнение следующих работ:

1) плановые и неплановые осмотры технического состояния конструкций и инженерного оборудования объекта кондоминиума (за исключением газового, лифтового оборудования и мусоропровода, на которое составляются отдельные договоры с соответствующими организациями);

2) санитарная очистка мусоропровода, придомовых территорий, вывоз мусора (в неканализированных домах - очистка выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных);

3) озеленение;

4) дезинфекция, дератизация, дезинсекция подвальных помещений и других мест общего пользования;

5) подготовка к весенне-летнему и зимнему периодам;

6) устранение аварий;

7) очистка вентиляционных каналов и дымоходов;

8) текущий ремонт общего имущества объекта кондоминиума;

9) капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума;

10)обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения в местах общего пользования, вентиляции.

В соответствии Кодекса республики Казахстан от 18 сентября 2009 года   № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения»-статьи 152, в целях предупреждения возникновения, распространения инфекционных и паразитарных заболеваний индивидуальные предприниматели, физические и       юридические лица обязаны за счет своих средств проводить по эпидемиологическим показаниям и предписаниям, постановлениям должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы комплекс мер, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний (дезинфекция), насекомых, других членистоногих (дезинсекция) и истребление грызунов(дератизация). 

На основании вышеизложенного, обслуживающей организацией ТОО Servis «ARS»  20 апреля 2020 года проведена дезинсекция и 27 апреля 2020 года дератизация  по адресу 9мкр. 30д.

Кроме того Вы вправе с жильцами дома самостоятельно провести дезинсекцию и  дератизацию.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде.


25.04.2020
Тасыбаева Асель Асылбековна (Aselya-07@mail.ru)
Здравствуйте! На данный момент проживаю в 5 мкр п.Кажымукан. Скажите пожалуйста планируется ли прокладка асфальта в нашем микрорайоне в этом году? Невозможно ходить за водой, машины остаются на трассе, так как не проехать,дети иногда пропускают школу и сады,так как физически тяжело идти до трассы. Такая ситуация каждой осенью,весной и после каждого дождя. Спасибо

Уважаемая Тасыбаева Асель Асылбековна! ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района» касательно вашего обращения сообщает, что в 2019 году начата реализация проекта «Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Кажымукан», протяженностью – 11,9 км, где 5 микрорайон не вошел в проект.  На данный момент по 5 мкр. ведется сбор исходных данных для разработки проекта.


22.04.2020
Медет Озгерис (mozgeris@bk.ru)
Құрметті Степногорск қаласы әкімі! Сізге мынадай өтінішпен жазып отырмын: Әр күн сайын Степногорск қаласында болып жатқан ақпараттар, бейнероликтер,әр түрлі саладағы хабарламалардың басым көпшілігі орыс тілінде шығып жатады интернет желісінде. Қазақ тілінің қолданылу аясы әліде кеңеймеген осы күнге дейін.Осыған орай айтатын жайт ол,- мемлекеттік тілді дамыту жайлы бағдарламаларды көбірек ұйымдастыру, мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту, мемлекеттік тіл мәселесімен айналысатын мамандардың жұмыстарына тексеріс жасау және қатаң талап қою жағын қарастыру керек сияқты. Мемлекеттік тіл - Қазақ тілі екенін және әр Қазақстандық тілді құрметтеу және білу керек. Осыған байланысты қала әкімі сізден осы өтінішті құр уәдемен қалдырмауды және жаттанды жауаппен жауап қайтармауды, нақты іс-әрекеттермен орындалуын өтініп сұраймын.

ЖТ-ЭЛ-16

04.05.2020

Сіздің  2020 жылғы 22 сәуірдегі өтінішіңізге Степногорск өлкесіндегі мемлекттік тіл мəртебесі жөнінде келесіні хабарлаймыз:

- Іс жүргізудегі мемлекттік тілдің қолданылуы ҚР "Тіл туралы" заңына жəне Тіл саясатын іске асыру бағдарламасы шеңберінде.

- Өлкеде мемлекеттік тілді дамыту жұмыстары Тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасына сəйкес жүргізіледі.

- Тілдік ахуалды жақсарту мақсатында мемлекеттік тілді оқытатын арнайы мекеме жұмыс істейді. 

Степногорск аймағы интернетте ресми сайттар мен қалалық порталдар, сондай-ақ ресми парақшалар мен БАҚ арқылы ұсынылған.

Олар қала мен кенттер, билік органдары, анықтамалық ақпарат, ресми жаңалықтар туралы толық ақпарат береді.

Степногорск қаласының әкімі, әкімдіктің дербес бөлімдері, мекемелер мен кәсіпорындар әлеуметтік желілерде тек екі тілде – мемлекеттік және орыс тілдерінде байланыс  жүргізеді.

Сонымен қатар Степногорск өлкесінде  мемлекеттік тілді дамытуға арналған нақты жоспарларыңыз болса, қолдау көрсетуге жəне  ынтымақтастыққа дайын екенімізді хабарлаймыз.

Осы жауапқа қанағаттанбаған жағдайында «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес жоғары тұрған органдарға немесе сотқа шағымдануға құқығыңыз бар.


21.04.2020
Искакова Зайра (iskakova-maygul@mail.ru)
Сәлеметсізбе,Нұрлан Қазезұлы! менің есімім Искакова Зайра, зейнеткермін,(куәлік нөмірі:0104-000431)жалғыз тұрамын, ең төменгі көлемде зейнетақы аламын, оның 10 мыңңан артығы коммуналдық төлемдер төлеуге кетеді, қазіргі уақыттағы нарықтағы бағаны ескерсеңіз, бұл зейнетақыға өмір сүру мүмкін емес, жұмысқа зейнеткер болғандықтан алмайды, ТЖ режимі кезінде көмек ретінде әлеуметтік тауарлар пакеті таратылды, мен ол тізімде жоқпын, жұмыспен қамту бөліміне осы сұрақпен келгенімде, "Сізден де төмен тұратын отбасылар бар, соларға беріледі" деп шығарып салды,төтенше жағдайлар кезінде айына 15000 теңге көлемінде коммуналдық қызметтер төлемі өтелетіні жайлы естіп жатырмын. Сізден мені әлеуметтік көмектер тізіміне енгізуіңізді және коммуналдық қызметтерді өтеуге жәрдем көрсетуіңізді сұраймын. Тез арада жауап беретіңізге сенімдімін.Бұл мәселеге түсіністікпен қарауыңызды сұраймын!

 №03-29/258 30.04.2020ж.

Құрметті Зайра Искакова!

  Сізге, Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2020 жылғы 21 сәуірдегі бұйрығымен бекітілген,  Төтенше жағдай кезінде коммуналдық қызметтерді жеткізушілердің шығындарын ережесіне сәйкес, «Ең төменгі зейнетақы алатын зейнеткерлер және одан кем» санаты бойынша тізіміне енгізілгеніңізді және коммуналдық қызмет бойынша шығындарын өтеуге құқығыңыз бар екенін хабарлаймын.

  Ереженің 11-тармағына сәйкес шығындарды өтеу Жергілікті атқарушы органға жеке сәйкестендіру нөмірін, әлеуметтік мәртебесін және Жеке шотының деректерін ұсына отырып, өтініш берген күннен бастап 5 күн ішінде жүргізіледі. Алайда, қазіргі уақытта  қаржылық қаражаттар коммуналдық қызмет шығындарын өтеуге Республикалық бюджеттен түскен жоқ және төлем жүргізуді есептеу мүмкін емес.

   Қаржылық қаражаттар түскен кезінде Сізге қосымша хабарланатын болады.  

    «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» ҚР 2007 жылғы 12.01. № 221 Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіздің шағымдану құқығыңыз бар.

 

 

                                                                                                         Уважаемая Искакова Зайра!

Сообщаю Вам, что согласно Правил возмещения затрат поставщикам коммунальных услуг на период чрезвычайного положения, утверждённых приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 21 апреля 2020 года, Вы находитесь в списках  по категории «пенсионеры с минимальной пенсией и менее» и имеете право на возмещение затрат по коммунальным услугам.

Согласно п.11 Правил, возмещения затрат производится в течении 5 дней со дня заявки в Местный исполнительный орган с предоставлением индивидуального идентификационного номера, социального статуса и данными лицевого счета. Однако, в настоящее время, финансовые средства на возмещение коммунальных услуг из Республиканского бюджета не поступили и произвести выплаты не представляется возможным.

При поступлении финансовых средств Вам будет сообщено дополнительно.

     В случае несогласия с ответом, Вы имеете право на обжалование, в соответствии с Законом РК от 12.01.2007 года №221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

 

 


20.04.2020
Уажанова Райхангуль Тулепбергеновна (rakhel_urt@mail.ru)
20.04.20г.Добрый день, вопрос касательно свалки мусора и отходов дач, образовавшихся после схода снега за территорией ЖК Асем тас и МЧС (пожарка) район ЕСИЛЬ, ул.Керей, Жанибек хандар дом 6 и 8. После моего обращения на 109, ко мне позвонил представитель организации , отвечающей за уборку свалок (Марлен, 77019995526) и ответил, что данная территория находится в частной собственности ТОО Жулдыз2030, и таким образом вопрос не решен. Просим Вас обязать ТОО очистить территорию от мусора и отходов во время ЧП.

Вы обратились на сайт акима Есильского района Акмолинской области. Рекомендуем Вам обратиться на сайт акима Есильского района г.Нур-Султан


19.04.2020
Исмаилов ислам жумагалиевич (Islam_ism@mail.ru)
Здравствуйте! Извините я может что-то пропустил Подскажите насчет газа Понятно пишут СМИ третья очередь Идьинка. В Каражар газ не будут проводить?

Уважаемый Исмаилов Ислам Жумагалиевич! На ваше обращение отдел строительства Целиноградского района сообщает. Во исполнение поручения Главы государства в рамках обращения к народу «Пять социальных инициатив» в Целиноградском районе разработаны проектно-сметная документация и начаты работы по строительству газораспределительных сетей в следующих населенных пунктах Коянды, Шубар, Аккайын (Малотимофеевка).  Срок завершения работ планируется  2021 год при своевременном  финансировании

В апреле 2020 года объявлен конкурс на  разработку ПСД на строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей сел Каражар. Реализация проекта планируется 2021-2023 годы при своевременном финансировании. На данный момент ведутся работы по сбору исходных данных (оформление земельного участка).


17.04.2020
Базарбаева Нуржамал Абзиевна (Nurzhanat-123@mail.ru)
Здравствуйте. Я многодетная мать, проживаю в Есильском районе г.Нур-Султан. Получаю пенсию по многодетности 60.000тг, из которых 50% удерживаются судебными исполнителями. Могу ли я претендовать на государственную социальную помощь оказываемой правительством на 50.000тг. В Нур-Отане объяснили, что список подаётся акиматом.

Вы обратились на сайт акима Есильского района Акмолинской области. Рекомендуем Вам обратиться на сайт акима Есильского района г.Нур-Султан


14.04.2020
Рахматова Гульнора Александровна (emma222008@mail.ru)
Здравствуйте. Я являюсь многодетной матерью.и хочу задать вопрос по поводу оказания помощи многодетным семьям в связи с чс.если какая то помощь многодетным семьям?продуктами?либо какая то еще помощь?

ЖТ-ЭЛ-15

27.04.2020

 

 

     Сіздің әлеуметтік көмек көрсету туралы шағымынызға Степногорск қаласының әкімдігі келесіні хабарлайды, Ел басының тапсырмасына сәйкес төтенше жағдайлар кезенінде азық-түлік тұрмыстық құралдармен келесі санаттағы азаматтарды қамтамасыз ету мүмкін:

1.     атаулы әлеуметтік көмек алатындар арасындағы 6-дан 18 жасқа дейінгі балалар;

2.     16 жасқа дейінгі мүгедек-балалар, МӘМ тұратын мүгедектерден басқа;

3.     барлық жастағы 1,2,3 топ мүгедектері, МӘМ тұратын мүгедектерден басқа;

4.     мүгедек-баланы тәрбиелеп отырған ата-аналар;

5.     жұмыспен қамту орталығына тіркелген жұмыссыздар.

      Сіз тізілген бірде бір санаттарға жатпайсыз, сондықтан Сізге бюджеттен әлеуметтік көмек көрсету мүмкін емес.

         Соған қоса,  республикалық мәні бар қалаларда, облыстық орталықтарында және 85 мыңнан астам тұрғындары бар қалаларда «Нұр Отан» ХДП аудандық филиалымен төлем жүзеге асрылатынын хабарлаймыз.

     2007 жылғы 12 қаңтардағы «Жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың өтініштерін қарастыру тәртібі» Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес, негізгі жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз жоғарғы тұрған өкілдермен немесе сотпен шағымдануға құқығыныз бар.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

На Ваше обращение для оказания социальной помощи акимат города Степногорска сообщает следующее, что согласно поручения Главы государства обеспечение продуктово-бытовыми наборами в период черезвычайного положения подлежат следующие категории граждан:

          1.  дети от 6 до 18 лет из числа получателей адресной социальнойпомощи;

          2. дети-инвалиды до 16 лет, за исключением инвалидов, постоянно проживающих в МСУ;

       3. инвалиды 1,2 и 3 группы всех возрастов, за исключением инвалидов, постоянно проживающих в МСУ;

           4.  родители, воспитывающие ребенка-инвалида;

          5.  безработные, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости населения.

                   Вы не входите ни в одну из перечисленных категорий, поэтому оказание  Вам  социальной помощи из бюджета не представляется возможным.

                   Дополнительно сообщаем, что выплаты региональными филиалами НДП «Нұр Отан» осуществляются в городах республиканского значения, областных центрах и в городах с населением свыше 85 тысяч человек.

 

         Согласно Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 году, в случае несогласия с данным ответом Вы в праве обжаловать его в вышестоящих органах или в суде.


14.04.2020
Муханова Алена Куаншбаевна (aliya.muhanova.90@mail.ru)
Здравствуйте Еркебулан Еркешевич!пишет Вам многодетная мама по поводу помощи многодетным семьям во время карантина.Оказывалась ли помощь продуктами многодетным семьям?Нур Отан производил выплаты в 50.000тыс тенге?

ЖТ-ЭЛ-14

27.04.2020

 

     Сіздің әлеуметтік көмек көрсету туралы шағымынызға Степногорск қаласының әкімдігі келесіні хабарлайды, Ел басының тапсырмасына сәйкес төтенше жағдайлар кезенінде азық-түлік тұрмыстық құралдармен келесі санаттағы азаматтарды қамтамасыз ету мүмкін:

1.     атаулы әлеуметтік көмек алатындар арасындағы 6-дан 18 жасқа дейінгі балалар;

2.     16 жасқа дейінгі мүгедек-балалар, МӘМ тұратын мүгедектерден басқа;

3.     барлық жастағы 1,2,3 топ мүгедектері, МӘМ тұратын мүгедектерден басқа;

4.     мүгедек-баланы тәрбиелеп отырған ата-аналар;

5.     жұмыспен қамту орталығына тіркелген жұмыссыздар.

      Сіз тізілген бірде бір санаттарға жатпайсыз, сондықтан Сізге бюджеттен әлеуметтік көмек көрсету мүмкін емес.

         Соған қоса,  республикалық мәні бар қалаларда, облыстық орталықтарында және 85 мыңнан астам тұрғындары бар қалаларда «Нұр Отан» ХДП аудандық филиалымен төлем жүзеге асрылатынын хабарлаймыз.

     2007 жылғы 12 қаңтардағы «Жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың өтініштерін қарастыру тәртібі» Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес, негізгі жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз жоғарғы тұрған өкілдермен немесе сотпен шағымдануға құқығыныз бар.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

На Ваше обращение для оказания социальной помощи акимат города Степногорска сообщает следующее, что согласно поручения Главы государства обеспечение продуктово-бытовыми наборами в период черезвычайного положения подлежат следующие категории граждан:

          1.  дети от 6 до 18 лет из числа получателей адресной социальнойпомощи;

          2. дети-инвалиды до 16 лет, за исключением инвалидов, постоянно проживающих в МСУ;

       3. инвалиды 1,2 и 3 группы всех возрастов, за исключением инвалидов, постоянно проживающих в МСУ;

           4.  родители, воспитывающие ребенка-инвалида;

          5.  безработные, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости населения.

                   Вы не входите ни в одну из перечисленных категорий, поэтому оказание  Вам  социальной помощи из бюджета не представляется возможным.

                   Дополнительно сообщаем, что выплаты региональными филиалами НДП «Нұр Отан» осуществляются в городах республиканского значения, областных центрах и в городах с населением свыше 85 тысяч человек.

         Согласно Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 году, в случае несогласия с данным ответом Вы в праве обжаловать его в вышестоящих органах или в суде.


14.04.2020
Тимурина Татьяна Николаевна (tanufka-86@mail.ru)
Здравствуйте!я работаю врачом санитарно-эпидемиологической службы "Национального центра экспертизы". Соответственно,с введением карантина я продолжаю работать в том же режиме,что и раньше. С сегодняшнего дня, 14 апреля, в нашем городе не работает общественный транспорт, в связи с чем вопрос, как я должна теперь добираться до работы и с работы? Пешком это сделать невозможно, т.к. дорога напрямик есть только через пустырь и лесок за 9 мкр, я естественно боюсь там ходить одна, ещё жить хочется. Транспорт для мед работников организован не был. В этой ситуации оказались все медицинские работники 9-го микрорайона,а их,поверьте,немало. Почему не организован транспорт для доставки мед работников до больничного комплекса? И планируется ли это вообще? Как нам,врачам, добираться на работу?

ЖТ-ЭЛ-13

22.04.2020

Сіздің 2020 жылғы 14 сәуірдегі № ЖТ-ЭЛ-13 Степногорск қаласы әкімінің сайтына түскен өтінішіңізге жолаушылар тасымалы бойынша көліктің болмауы және медициналық қызметкерлерді көлікпен қамтамасыз ету мәселесі бойынша келесіні хабарлаймыз.

Ақмола облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 2020 жылғы 12 сәуірдегі «Ақмола облысының аумағында карантин режимінде қосымша шаралар енгізу туралы» № 27 қаулысының 1 тармағының 1 тармақшасы негізінде, отбасы мүшелерінен басқа, ресми тіркелген такси қызметтерін қоспағанда, автомобиль және қоғамдық көлікпен жолаушылар тасымалының барлық түрлерінің жұмысы бір рет 2 ересек жолаушыдан артық емес тоқтатылды.

«Ақмола облысының аумағында карантин режимінде қосымша шаралар енгізу туралы» Ақмола облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 2020 жылғы 12 сәуірдегі № 27 қаулысының 4 тармағының 2 тармақшасына сәйкес, Ақмола облысының қалалары мен аудандарының барлық кәсіпорындары мен ұйымдарының, олардың меншік нысанына қарамастан, денсаулық сақтау ұйымдарын қоспағанда, 2020 жылғы 13 сәуірден 2020 жылғы 25 сәуірге дейінгі кезеңге қызметі тоқтатылды.

Осыған байланысты, Ақмола облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 2020 жылғы 14 сәуірдегі № 29 «Ақмола облысының аумағында карантин режимінде қосымша шаралар енгізу туралы» «Ақмола облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 2020 жылғы 12 сәуірдегі № 27 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» қаулысының 4-1 тармағына сәйкес, қызметті жүзеге асыратын ұйым қызметкерлерді жұмыс орнына дейін және кері жеткізуді қамтамасыз етеді.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде жұмыс берушімен байланысу керек.

Сонымен қатар, Ақмола облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 2020 жылғы 12 сәуірдегі № 27 «Ақмола облысының аумағында карантин режимінде қосымша шаралар енгізу туралы» қаулысының                        1 тармағының 1 тармақшасы, отбасы мүшелерінен басқа, ресми тіркелген такси қызметтерін қоспағанда, автомобиль және қоғамдық көлікпен жолаушылар тасымалының барлық түрлерінің жұмысы бір рет қана 2 ересек жолаушы отырғызумен тоқтатылды.

Осыған байланысты, Сіз ресми  тіркелген такси қызметтерімен саяхаттауға құқығыңыз бар.

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес, аталған жауаппен келіспеген жағдайда жоғары тұрған органдарға немесе сотқа шағымдануға құқылысыз.

 ______________________________________________________________________________________________________

На Ваше обращение, поступившее на сайт акима города Степногорска от 14.04.2020г. по вопросу отсутствия транспорта по пассажирским перевозкам и обеспечения транспортом медицинских работников, сообщаем следующее.

На основании подпункта 1, пункта 1 Постановлением Главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 12 апреля  2020 года № 27 «О введении дополнительных мер в режиме карантина на территории Акмолинской области» приостановлена работа всех видов пассажирских перевозок автомобильным и общественным транспортом, за исключением официально зарегистрированных служб такси с посадкой не более 2 взрослых пассажиров за раз, кроме членов семьи.

В соответствии с подпунктом 2, пункта 4 Постановлением Главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 12 апреля 2020 года № 27 «О введении дополнительных мер в режиме карантина на территории Акмолинской области»  приостановлена деятельность всех предприятий и организаций городов и районов Акмолинской области, независимо от их формы собственности на период с 13 апреля 2020 года до 25 апреля 2020 года, за исключением,  организаций здравоохранения.

В связи с чем, согласно пункта 4-1 Постановление Главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 14 апреля 2020 года № 29 О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 12 апреля 2020 года № 27 «О введении дополнительных мер в режиме карантина на территории Акмолинской области» организация осуществляющим деятельность обеспечивает доставку работников до места работы и обратно.

На основании вышеизложенного, Вам необходимо обратиться                       к работодателю.

Кроме того, подпункт 1, пункта 1 Постановление Главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 12 апреля 2020 года № 27 О введении дополнительных мер в режиме карантина на территории Акмолинской области гласит, что приостановлена работа всех видов пассажирских перевозок автомобильным и общественным транспортом, за исключением официально зарегистрированных служб такси с посадкой не более 2 взрослых пассажиров за раз, кроме членов семьи.

В связи с этим, вы вправе передвигаться на официально зарегистрированных служб такси.

В соответствии  с Законом  Республики  Казахстан «О порядке  рассмотрения  обращений  физических  и  юридических  лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия  с данным  ответом  Вы  вправе  обжаловать  его  в  вышестоящих  органах  или  в  суде.

 


12.04.2020
Вероника Щербина (biologinja@mail.ru)
Добрый день. Я уже обращалась в блог акима 7.04.2020 по вопросу кровли, сорванной с крыши дома по адресу 5 мкр-н, дом 32 (подъезд 3) - над моей квартирой на 5 этаже. НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ (снятие куска кровли во избежание травматизма прохожих, обследование комиссией крыши на предмет дальнейшего ремонта за мой (!) счет, информирования жильцов дома 5-32 о предстоящем собрании и др.) ЗА ИСТЕКШИЕ 5 ДНЕЙ не было произведено ни отделом ЖКХ, ни КСК "Содружество", обслуживающего наш дом. В то же время в группе "Воспитан в Степногорске" в социальной сети ВКонтакте Актоты Медет (как представитель отдела ЖКХ акимата города Степногорска) в тот же день, 7.04.202, анонсировала все перечисленные мной выше действия со стороны ЖКХ и КСК. Повторюсь: за 5 дней не было сделано НИЧЕГО. В силу того, что впереди - сезон дождей, угрожающий ежесезонной глобальной течью в моей квартире, не могу терпеть подобного всеобщего бездействия и ждать сухой погоды, а значит, вынуждена обратиться за помощью в городские СМИ (что было сделано мной сегодня) для проведения журналистского расследования (Кто виноват? Что делать?), а также в блог акима Акмолинской области, который не далее как 8.04.2020 в рамках совещания озвучил необходимость оперативного решения подобных вопросов в Акмолинской области - следствий урагана 7.04.2020. Настоящим хочу отметить, что мое первичное обращение в блог акима города Степногорска не было опубликовано (в то же время в блоге размещены публикации от 2.04, 8.04) как неудобное, что легко понять: нет ни ответа, ни реакции на поставленный вопрос. Искренне сожалею о нежелании местных органов разрешить вопрос на локальном уровне. Данное обращение №2 по тому же вопросу (от 12.04.2020) есть информирование представителей местной власти о моих дальнейших действиях. На помощь, увы, не уповаю. Оставляю за собой право комментировать развитие ситуации в социальных сетях: к сожалению, только так жители города Степногорска могут помочь друг другу. Спасибо.

ЖТ-ЭЛ-12,1

22.04.2020

 

Сіздің 2020 жылғы 13 сәуірдегі ЖТ-ЭЛ-12,1  Степногорск қаласы әкімінің сайтына келіп түскен хатынызға келісіні хабарлаймыз.

«Тұрғын үй қатынастары туралы» ҚР Заңының (бұдан әрі-заң) 2 – Б. 15-3 т. сәйкес кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп – ұстау-кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін техникалық пайдалану, санитарлық күтіп-ұстау және ағымдағы жөндеу жөніндегі жұмыстар немесе қызметтер кешені.

Заңның 2-бабының 14-тармағының негізінде кондоминиум объектісінің ортақ мүлкі - кондоминиум объектісінің бөліктері (қасбеттер, кіреберістер, вестибюльдер, холлдар, дәліздер, баспалдақ марштары мен баспалдақ алаңдары, лифтілер, шатырлар, шатырлар, шатырлар, техникалық қабаттар, жертөлелер, үйге ортақ инженерлік жүйелер мен жабдықтар, абоненттік пошта жәшіктері, көп пәтерлі тұрғын үй және (немесе) үй жанындағы жер учаскесі, абаттандыру элементтері және ортақ пайдаланудағы басқа да мүлік), жеке (бөлек) меншіктегі тұрғын емес үй-жайлардан басқа, үйдің шатыры кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне жатқызылған.

1-тармағына сәйкес, 50-құжат Заңының, пәтер иесі, тұрғын емес үй-жайды күтіп ұстау ауыртпалығын көтереді өзіне тиесілі пәтерге, тұрғын емес үй-жайдың, сондай-ақ кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін. Кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстардың мөлшері пәтер, тұрғын емес үй-жай иесінің ортақ мүліктегі үлесіне мөлшерлес белгіленеді.

Сізге мәлімет жеткіземіз, яғни, 13-т., ҚР Заңының 2-бабының айтады, Шығыстар-кондоминиум объектісін басқару және күтіп-ұстау-кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін міндетті шығындар меншік пәтер иелері, тұрғын емес үй-жайларды жиналыстың шешімімен белгіленген есептеу әдістемесіне сәйкес шығыстар сметасының кондоминиум объектісін басқару және күтіп-ұстау-кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін, сондай-ақ есептеу әдістемесіне сәйкес, ең төменгі шығыстардың кондоминиум объектісін басқару және күтіп-ұстау-кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін.

Егер өткізу үшін осындай жөндеу ПИК жоқ қажетті қаражат қарастырылады пәтер иелерінің жалпы жиналысында.

Жоғарыда жазылғандарға сүйене отырып, жөндеу жүргізу үшін шатырдың, меншік иелеріне, тұрғын үйді қажет жинауды ұйымдастыру нысаналы қаражат сомасында айқындалған әлеуетті орындаушысы жоғарыда аталған жұмыстарды, оның айқындайды және пәтер иелері тұрғын үй.

Үйде қызмет көрсететін ұйымдардың қанағаттанарлықсыз жұмысына байланысты Заңның 47-бабына сәйкес үй (пәтер) меншік иелері кооперативінің жоғарғы органы кооператив мүшелерінің жалпы жиналысы болып табылатындығын хабарлаймыз. Кооператив мүшелері жиналысқа сенім білдірілген адамдар арқылы қатысуға немесе жазбаша сауалнамаға қатысуға құқылы. Кооператив мүшелерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне кооператив басқармасы төрағасын сайлау және қызметтен босату кіреді.

Сондай-ақ, Заңның 42-1-бабының 2-тармағында кондоминиум объектісін басқару нысанын таңдауға немесе өзгертуге байланысты мәселелер үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жиналыстарында шешіледі, нәтижесінде хаттама жасалады.

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, қызмет көрсетуді ұйымдастыруна қатысты қарау үшін үй-жайлар (пәтерлер) иелерінің жиналысын өткізуге құқығыңыз бар.

Сонымен қатар, «Степногорск қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесімен, көп пәтерлі үйлердің тұрғындарына және Степногорск қаласының қызмет көрсету ұйымдарына хабарлай отырып, шатырды жөндеу бойынша жұмыстарды орындау үшін мердігерлік ұйымдарды іздестіруде көмек көрсету бойынша жұмыстар жүргізілуде.

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес, аталған жауаппен келіспеген жағдайда жоғары тұрған органдарға немесе сотқа шағымдануға құқылысыз.

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________

На Ваше обращение №ЖТ-ЭЛ-12,1 от 13.04.2020 года поступившего на сайт акима города Степногорска по вопросу ремонта кровли сообщаем следующее.

Согласно п.15-3, ст.2 Закона РК «О жилищных отношениях» (далее – Закон),  содержание общего имущества объекта кондоминиума – комплекс работ или услуг по технической эксплуатации, санитарному содержанию и текущему ремонту общего имущества объекта кондоминиума.

На основании п.14, ст.2 Закона, общее имущество объекта кондоминиума  - части объекта кондоминиума (фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и лестничные площадки, лифты, крыши, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок под многоквартирным жилым домом и (или) придомовой земельный участок, элементы благоустройства и другое имущество общего пользования), кроме квартир, нежилых помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности, кровля дома отнесена к общему имуществу обьекта кондоминиума.

В соответствии с п.1, ст.50 Закона, собственник квартиры, нежилого помещения несет бремя содержания принадлежащих ему квартиры, нежилого помещения, а также общего имущества объекта кондоминиума. Размеры расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума устанавливаются соразмерно доле собственника квартиры, нежилого помещения в общем имуществе.

Доводим до Вашего сведения что, п.13, ст.2 Закона РК гласит,   Расходы на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума – обязательные затраты собственников квартир, нежилых помещений, установленные решением собрания в соответствии с методикой расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также методикой расчета минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума.

Если для проведения подобного ремонта в КСК отсутствуют необходимые средства, данный вопрос рассматривается на общем собрании собственников квартир.

Исходя из вышеизложенного, для проведения ремонта кровли, собственникам жилого дома необходимо организовать сбор целевых средств, в сумме определенной потенциальным исполнителем вышеуказанных работ, которого определяют собственники квартир жилого дома.

По вопросу неудовлетворительной работы, обслуживающей организаций дома, сообщаем, что согласно ст.47 Закона высшим органом кооператива собственников помещений (квартир) является общее собрание членов кооператива. Члены кооператива вправе участвовать в собрании через доверенных лиц или принимать участие в письменном опросе. К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива относятся избрание и освобождение председателя правления кооператива.

Также, п.2, ст.42-1 Закона гласит, что вопросы, связанные с выбором или изменением формы управления объектом кондоминиума, решаются на собраниях собственников помещений (квартир), по итогам которого оформляется протокол.

 На основании вышеуказанного, Вы вправе провести собрание собственников помещений (квартир) для рассмотрения вопроса касательно обслуживающей организации.

Кроме того, также Государственным учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска» проводится работа по оказанию содействия в поиске подрядных организации для выполнения работ по ремонту кровли, с последующим сообщением их жителям многоквартирных домов и обслуживающим организациям города Степногорска. 

В соответствии  с Законом  Республики  Казахстан «О порядке  рассмотрения  обращений  физических  и  юридических  лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия  с данным  ответом  Вы  вправе  обжаловать  его  в  вышестоящих  органах  или  в  суде.

 

 

 


09.04.2020
Таукелова Жанар Маратовна (karaotkel@mail.ru)
Уважаемый Серик Мырзасейтович! К Вам обращается жительница г.Нур-Султан, мои родители живут в г.Есиль по ул.Ишимской 5, хотела бы задать вопрос когда будут проводить ремонт электрических сетей и столбов так как сети все изношены,провода рвутся при первом же ветре, родители на пенсии им приходится всегда ремонтировать за свой счет,они и провода покупали и электрика нанимали.Как ветер они сидят без света.Прошу Вас разобраться.Заранее спасибо.

Уважаемая Жанар Маратовна!

 

 

На ваше обращение от 9 апреля 2020 года по вопросу ремонта линий электропередач на южной стороне  города Есиль сообщаю:

         Согласно информации эксплуатирующей организации в летний период 2020 года планируется проведение работ по текущему ремонту электрических сетей на указанном в Вашем заявлении участке.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 № 221 «О порядке рассмотрения обращения физических и юридических лиц» в случае несогласия с ответом, Вы имеете право на обжалование принятого решения.

 

 

Аким Есильского района                                     С.Балжанов

 


09.04.2020
Таукелова Жанар Маратовна (karaotkel777@mail.ru)
Уважаемый Балжанов Серик Мырзасейтович спасибо Вам за ведения блога,вопрос можно задать только один поэтому обращаюсь к Вам снова,мои родители живут по ул.Ишимской в г.Есиль,я их дочь живу в Нур-Султане приезжаю постоянно к родителям в гости,по улице открыты канализационные люки, отсутствуют крышки,по улице Садовая,Ишимская если пройтись по улицам и на Пролетарской тоже их нет(может названия улиц уже изменены)

Уважаемая Жанар Маратовна!

 

 

На Ваше обращение от 9 апреля 2020 года по вопросу отсутствия канализационных люков  на улицах Садовая, Ишимская в городе Есиль сообщаю:

         В зимний период неизвестными лицами было совершено хищение данных люков, в связи с дефицитом бюджетных средств, не имеется возможности произвести полную замену,  в связи с чем ведется работа по поэтапной замене данных люков.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 № 221 «О порядке рассмотрения обращения физических и юридических лиц» в случае несогласия с ответом, Вы имеете право на обжалование принятого решения.

 

 

Аким Есильского района                                                  С.Балжанов

 


09.04.2020
Таукелова Жанар Маратовна (karaotkel777@mail.ru)
Здравствуйте,Уважаемый Балжанов Серик Мырзасейтович!Я живу в г. Нур-Султан,мои родители живут в г.Есиль ул.Ишимская 5,я постоянно приезжаю к ним в гости,хотела задать вопрос,когда будут ремонтироваться дороги,дороги в плачевном состоянии их просто нет.ул.Ишимская,Деповская,дороги в районе Средней школы №1 яма на яме,летом огромные ямы,зимой снега,весной и осенью мы вообще не ездим потому что заехать к дому не возможно, там около церкви по Деповской есть болото оно разливается и подтопляет дорогу.Вы как нибудь сами проедьтесь туда посмотрите.

Уважаемая Жанар Маратовна!

 

 

На Ваше обращение от 9 апреля 2020 года по вопросу ремонта дорог в городе Есиль сообщаю: акиматом города Есиль в текущем году планируется проведение работ по ямочному ремонту улицы Тын игерушилер и переулка Школьный (район СШ№1). В дальнейшем по наличию средств будет проводится поэтапный ремонт улиц Южной части города Есиль.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 № 221 «О порядке рассмотрения обращения физических и юридических лиц» в случае несогласия с ответом, Вы имеете право на обжалование принятого решения.

 

 

Аким Есильского района                                   С.Балжанов

 


09.04.2020
Глотов Николай Иванович (glotov1958@mail.ru)
Добрый день, я занимаюсь историей 459 отдельного батальона связи 25 танкового корпуса в годы войны. В нём служил Ваш земляк - Желдосбеков Копал 1905 года рождения. Помогите установить судьбу героя. Где жил, чем занимался до и после войны, где работал, семья, когда женился, были ли дети, возможно есть связь с наследниками Копала, возможно есть его фотография. Если умер, то где захоронен и если можно фото захоронения. С уважением, Николай.

Уважаемый Николай Иванович!

 

 

         На Ваше обращение от 09 апреля 2020 года поступившее на блог акима Есильского района сообщаю следующее:

В Государственный архиве Есильского района Акмолинской области на Желдосбекова Копала 1905 года рождения, архивных данных не имеется.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 № 221 «О порядке рассмотрения обращения физических и юридических лиц» в случае несогласия с ответом, Вы имеете право на обжалование принятого решения.

 

 

         Аким Есильского района                                                                                                      С.Балжанов

 


07.04.2020
Вероника Щербина (biologinja@mail.ru)
Добрый день, к Вашему сведению копирую здесь информацию, размещенную мной сегодня, 7.04.2020, в группе "Воспитан в Степногорске" в социальной сети VKontakte. Оно раскрывает суть вопроса по которому я обращаюсь к Вам, Еркебулан Еркешевич,и демонстрирует мою открытость. Надеюсь на Ваше содействие в разрешении моего вопроса. Добрый день, уважаемые степногорцы! Помогите советом: ЧТО ДЕЛАТЬ? Проживаю по адресу 5 мкр-н, дом 32, на 5 этаже. Страдаю годами (!) от жутко протекающей кровли: вспученные обои и мокрые розетки - однозначно не норма. Многократно обращалась по данному поводу в КСК "Содружество", куда плачу регулярно. Меняются председатели, минуют сезоны дождей, а толку нет. Если коротко передать ответы председателей всех времен: это ваша проблема. Хорошо, я принимаю это, но парадокс заключается в том, что прошедшей осенью 2019 года при моем обращении в КСК с просьбой дать в пользование ключ для выхода мастера на кровлю и работы, которую я планирую оплатить самостоятельно, они 3 дня не могли даже найти ключ для выхода на крышу (!!!) Так вопрос и остался открытым до сей поры, а крыша - нет((( А если какая-либо внештатная ситуация?! Вот она сегодня и произошла: 7.04.2020 порывистый ветер сорвал огромный кусок покрытия с крыши и прямо сейчас он раскачивается перед моим окном в кухне. Некоторые куски, по словам соседей, уже упали вниз (надеюсь, никто пока не пострадал). Данный кусок покрытия угрожает разбить кухонное окно в квартире (см. видео), чего я очень опасаюсь. Мой звонок в КСК был встречен тем же ответом: "И что я могу сделать? Обращайтесь куда хотите!" (слова заместителя председателя). Дорогие земляки и соответствующие инстанции, подскажите, пожалуйста, что можно предпринять в условиях этого понятийного коллапса. Как долго паразитическая форма социальной жизни в форме КСК будет бездеятельно и безнаказанно пить финансовую кровь населения и где найти правду в городе Степногорске???? Заранее спасибо за информационную помощь.

ЖТ-ЭЛ-12

22.04.2020

 

Сіздің 2020 жылғы 08 сәуірдегі ЖТ-ЭЛ-12  Степногорск қаласы әкімінің сайтына келіп түскен хатынызға келісіні хабарлаймыз.

«Тұрғын үй қатынастары туралы» ҚР Заңының (бұдан әрі-заң) 2 – Б. 15-3 т. сәйкес кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп – ұстау-кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін техникалық пайдалану, санитарлық күтіп-ұстау және ағымдағы жөндеу жөніндегі жұмыстар немесе қызметтер кешені.

Заңның 2-бабының 14-тармағының негізінде кондоминиум объектісінің ортақ мүлкі - кондоминиум объектісінің бөліктері (қасбеттер, кіреберістер, вестибюльдер, холлдар, дәліздер, баспалдақ марштары мен баспалдақ алаңдары, лифтілер, шатырлар, шатырлар, шатырлар, техникалық қабаттар, жертөлелер, үйге ортақ инженерлік жүйелер мен жабдықтар, абоненттік пошта жәшіктері, көп пәтерлі тұрғын үй және (немесе) үй жанындағы жер учаскесі, абаттандыру элементтері және ортақ пайдаланудағы басқа да мүлік), жеке (бөлек) меншіктегі тұрғын емес үй-жайлардан басқа, үйдің шатыры кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне жатқызылған.

1-тармағына сәйкес, 50-құжат Заңының, пәтер иесі, тұрғын емес үй-жайды күтіп ұстау ауыртпалығын көтереді өзіне тиесілі пәтерге, тұрғын емес үй-жайдың, сондай-ақ кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін. Кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстардың мөлшері пәтер, тұрғын емес үй-жай иесінің ортақ мүліктегі үлесіне мөлшерлес белгіленеді.

Сізге мәлімет жеткіземіз, яғни, 13-т., ҚР Заңының 2-бабының айтады, Шығыстар-кондоминиум объектісін басқару және күтіп-ұстау-кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін міндетті шығындар меншік пәтер иелері, тұрғын емес үй-жайларды жиналыстың шешімімен белгіленген есептеу әдістемесіне сәйкес шығыстар сметасының кондоминиум объектісін басқару және күтіп-ұстау-кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін, сондай-ақ есептеу әдістемесіне сәйкес, ең төменгі шығыстардың кондоминиум объектісін басқару және күтіп-ұстау-кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін.

Егер өткізу үшін осындай жөндеу ПИК жоқ қажетті қаражат қарастырылады пәтер иелерінің жалпы жиналысында.

Жоғарыда жазылғандарға сүйене отырып, жөндеу жүргізу үшін шатырдың, меншік иелеріне, тұрғын үйді қажет жинауды ұйымдастыру нысаналы қаражат сомасында айқындалған әлеуетті орындаушысы жоғарыда аталған жұмыстарды, оның айқындайды және пәтер иелері тұрғын үй.

Үйде қызмет көрсететін ұйымдардың қанағаттанарлықсыз жұмысына байланысты Заңның 47-бабына сәйкес үй (пәтер) меншік иелері кооперативінің жоғарғы органы кооператив мүшелерінің жалпы жиналысы болып табылатындығын хабарлаймыз. Кооператив мүшелері жиналысқа сенім білдірілген адамдар арқылы қатысуға немесе жазбаша сауалнамаға қатысуға құқылы. Кооператив мүшелерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне кооператив басқармасы төрағасын сайлау және қызметтен босату кіреді.

Сондай-ақ, Заңның 42-1-бабының 2-тармағында кондоминиум объектісін басқару нысанын таңдауға немесе өзгертуге байланысты мәселелер үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жиналыстарында шешіледі, нәтижесінде хаттама жасалады.

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, қызмет көрсетуді ұйымдастыруна қатысты қарау үшін үй-жайлар (пәтерлер) иелерінің жиналысын өткізуге құқығыңыз бар.

Сонымен қатар, «Степногорск қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесімен, көп пәтерлі үйлердің тұрғындарына және Степногорск қаласының қызмет көрсету ұйымдарына хабарлай отырып, шатырды жөндеу бойынша жұмыстарды орындау үшін мердігерлік ұйымдарды іздестіруде көмек көрсету бойынша жұмыстар жүргізілуде.

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес, аталған жауаппен келіспеген жағдайда жоғары тұрған органдарға немесе сотқа шағымдануға құқылысыз.

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________

На Ваше обращение №ЖТ-ЭЛ-12 от 08.04.2020 года поступившего на сайт акима города Степногорска по вопросу ремонта кровли сообщаем следующее.

Согласно п.15-3, ст.2 Закона РК «О жилищных отношениях» (далее – Закон),  содержание общего имущества объекта кондоминиума – комплекс работ или услуг по технической эксплуатации, санитарному содержанию и текущему ремонту общего имущества объекта кондоминиума.

На основании п.14, ст.2 Закона, общее имущество объекта кондоминиума  - части объекта кондоминиума (фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и лестничные площадки, лифты, крыши, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок под многоквартирным жилым домом и (или) придомовой земельный участок, элементы благоустройства и другое имущество общего пользования), кроме квартир, нежилых помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности, кровля дома отнесена к общему имуществу обьекта кондоминиума.

В соответствии с п.1, ст.50 Закона, собственник квартиры, нежилого помещения несет бремя содержания принадлежащих ему квартиры, нежилого помещения, а также общего имущества объекта кондоминиума. Размеры расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума устанавливаются соразмерно доле собственника квартиры, нежилого помещения в общем имуществе.

Доводим до Вашего сведения что, п.13, ст.2 Закона РК гласит,   Расходы на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума – обязательные затраты собственников квартир, нежилых помещений, установленные решением собрания в соответствии с методикой расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также методикой расчета минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума.

Если для проведения подобного ремонта в КСК отсутствуют необходимые средства, данный вопрос рассматривается на общем собрании собственников квартир.

Исходя из вышеизложенного, для проведения ремонта кровли, собственникам жилого дома необходимо организовать сбор целевых средств, в сумме определенной потенциальным исполнителем вышеуказанных работ, которого определяют собственники квартир жилого дома.

По вопросу неудовлетворительной работы, обслуживающей организаций дома, сообщаем, что согласно ст.47 Закона высшим органом кооператива собственников помещений (квартир) является общее собрание членов кооператива. Члены кооператива вправе участвовать в собрании через доверенных лиц или принимать участие в письменном опросе. К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива относятся избрание и освобождение председателя правления кооператива.

Также, п.2, ст.42-1 Закона гласит, что вопросы, связанные с выбором или изменением формы управления объектом кондоминиума, решаются на собраниях собственников помещений (квартир), по итогам которого оформляется протокол.

 На основании вышеуказанного, Вы вправе провести собрание собственников помещений (квартир) для рассмотрения вопроса касательно обслуживающей организации.

Кроме того, также Государственным учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска» проводится работа по оказанию содействия в поиске подрядных организации для выполнения работ по ремонту кровли, с последующим сообщением их жителям многоквартирных домов и обслуживающим организациям города Степногорска. 

В соответствии  с Законом  Республики  Казахстан «О порядке  рассмотрения  обращений  физических  и  юридических  лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия  с данным  ответом  Вы  вправе  обжаловать  его  в  вышестоящих  органах  или  в  суде.

 

 


06.04.2020
Федин Алексей Николаевич (alex.fedin@list.ru)
Уважаемый Еркебулан Еркешевич! У меня вопрос такого характера. На протяжении нескольких лет в городе ведутся работы по благоустройству: тротуары, велосипедные дорожки в парке и т.д. Строятся новые жилые дома, восстанавливаются старые. Это все очень хорошо, спасибо всем кто прилагается к э о у усилия. Но вот меня интересует вопрос когда положат нормальную дорогу и тротуар во двор домов 7 мкр, дома 78,79,80,139. Ведь в дождливую погоду и в межсезонье здесь просто не пройти нормально. И это уже 30 лет длится. Или никак нельзя этот вопрос решить. Или то что запроектировано что дорога с пешеходной дорожкой пройдёт недалеко от 7-80 в сторону 9 микрорайос и к новостройкам, а мы опять останемся сбоку. Незря, видимо, наш район в народе называется "Простоквашино". Заранее благодарю за ответ.

ЖТ-ЭЛ-11

17.04.2020

 

Сіздің 2020 жылғы 07 сәуірдегі Степногорск қаласы әкімінің сайтына жазған өтінішіңізге келесіні хабарлаймыз.

       Степногорск қаласының әкімдігі 2020 жылы 5 және 7 шағынаудандарда, сондай-ақ 7 шағынаудандағы № 78, 79, 80, 139 үйлер ауданында қаланың ішкі кварталдық жолдарын ағымдағы жөндеуді жоспарлайды.

       «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органында немесе сотта шағымдану құқығыңыз бар.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

На Ваше обращение на сайт акима города Степногорска от 07 апреля                         2020 года сообщаем следующее.

         Акиматом города Степногорска в 2020 году запланирован текущий ремонт внутриквартальных дорог города в 5 и 7 микрорайонах, а также в районе домов                  № 78, 79, 80, 139 7 микрорайона.

          Согласно Закону Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде.


Страницы:Начало ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Конец