Блог : Баяхметов Еркебулан Еркешевич

Задать вопрос

23.06.2016
Лёнгин Александр Владимирович (select_step@mail.ru)
Здравствуйте, Ануар Каиргельдыевич. Прошу Вас разобраться и принять меры по детской карусели, установленной во дворах 1 микрорайона домов 40-41. Она находится в аварийном состоянии, что может привести к нанесению повреждений детям, либо несчастному случаю. Обращение в КСК и ЖКХ результатов не дали. Просим Вас решить вопрос по ремонту или демонтажу карусели. Надеюсь на положительное решение вопроса.

ЖТ-ЭЛ-48

15.08.2016 г.

 

Сіздің 2016 жылғы 24.06. қалаәкімініңсайтына 1-40,41 мекенжайы бойынша орналасқан әткеншекті жөндеу және демонтаж жасау мәселесі бойынша келіп түскен электрондық өтінішіңізге, әткеншек жөнделгенін хабарлаймыз. «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органында немесе сотта шағымдану құқығыңыз бар.

 

 


ЖТ-ЭЛ-48

22.07.2016 ж.

 

Сіздің қала әкімінің сайтына 1 шағын аудан, №40-41 тұрғын үйлердің аулада орналасқан балалар әткеншекті қалпына келтіру қатысты келіп түскен өтінішіңізге, әткеншек 2016 жылдың 15 тамызына дейін қалпына келтірілген болатынды хабарлаймыз.


 

 На Ваше обращение, поступившее на сайт акима города, касательно восстановления детской карусели, находящиеся во дворе жилых домов

№40-41, 1 микрорайона, сообщаем следующее, что карусель будет восстановлена до 15 августа 2016 г.


На Ваше электронное обращение от 24.06.2016 года, поступившее на сайт акима города, по вопросу ремонта и демонтажа карусели расположенной по адресу 1-40,41 сообщаем, что карусель отремонтирована.  

 

Согласно  Закону  Республики  Казахстан  « О  порядке  рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде. 


17.06.2016
Жукенова Наталья Леонидовна (Nataliya_1393@mail.ru)
Здравствуйте,Уважаемый Ануар Каиргельдыевич! Я писала Вам по поводу своего брата,который лежал в больнице(инвалид). Спасибо Вам,что провели проверку и не оставили этот вопрос в стороне! Но к сожалению мой брат умер! потому что в реанимации ему поставили не правильный диагноз! Лечили от пневмонии,а умер от гидроцефалии! А врачи как не хотели слушать и лечить,так и продолжают! Его могли спасти отправив в Астану или Кокшетау,на нас никто не слушал. Я не оставлю это просто так,я напишу в прокуратуру. Потому что знаю много инвалидов,к которым относятся так же безразлично как и к моему брату. Не хочется чтоб это повторилось с кем то еще. Врачи не соответствуют своим должностям и к людям даже здоровым относятся безразлично( НЕ ВСЕ ВРАЧИ)! Примите ПОЖАЛУЙСТА меры. Заранее спасибо!

ЖТ-ЭЛ-50

26.07.2016 ж.

 

Сіздің Степногорск қаласы әкімі сайтына В.Л.Егоровқа Степногорск орталық қалалық ауруханасының жан сақтау бөлімінде медициналық қызмет көрсету мәселесі бойынша және қайтыс болуына байланысты қайталанып түскен өтіңішініз Степногорс қаласы әкімдігімен және «Степногорск орталық қалалық ауруханасы» ШЖҚ МКҚ  қарастырылды.

Өтініште көрсетілген нақты деректер бойынша клиникалық диагноз дұрыс қойылған, емдеу клиникалық емдеу және диагностика хаттамаларына сәйкес жүргізілді. Клиникалық диагноздың дұрыс қойылғандығы патологоанатомиялық ашу қорытындысымен дәлелденді (№18  ашу хаттамасы). Клиникалық диагноз: жалпылай сол жақ, төменгі он жақ ауыр деңгейдегі пневмония, күрделі екі жақты экссудативты плеврит. 11.05.2016 жылдан ТАЖ-2-3 кезен. КЖТЖ БЦС, спастикалық тетрапарезді қалыптастырған, гидроцефалияға байланысты физикалық дамуы тоқтай бастаған. Олигофрения ақыл-есінен айырылу кезеңі. Кифосколиоз. Патологоанатомиялық диагноз: жалпылай сол жақ, төменгі он жақ ауыр деңгейдегі пневмония. Екі жақты экссудативты плеврит. ДН. Өкпенің жоғарғы жағында буллезді ісіну. Бауыр, бүйрек токсикалық дистрофия, миакарда, көкбауыр токсикалық гиперплазия, ішкі ағзалардың веноздық тоқырауы. БЦС спастикалық тетрапарезді қалыптастырған, гидроцефалияға байланысты физикалық дамуы тоқтай бастаған. Олигофрения ақыл-есінен айырылу кезеңі. Кифосколиоз тікелей қайтыс болуыға себепкер- өткір              өкпе-жүрек жетіспеушілігі. Патологоанатомның қорытындысы бойынша негізгі ауруы және оның асқынуларында сәйкестік бар,  ауруға және қайтыс болуға себепкер. В.Л.Егоровты Астана және Көкшетау қаласының медициналық мекемелеріне аудару үшін көрсеткіштер болған жоқ.

ҚР ӘДСМ 2015 жылдың 28 шілдедегі №627 «Бюджеттік қаражат есебінен денсаулық сақтау ұйымдарының шығындарын төлеу Ережесін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес, қайтыс болудың барлық жағдайларында медициналық құжаттар ішкі тәуелсіз сараптама жасау үшін «Қазақстан Республикасының әлеуметтік даму және денсаулық сақтау Министірлігінің Ақмола облысы бойынша медициналық және фармацевтикалық қызметін бақылау комитеті Департаменті» РММ жіберіледі.

2016 жылдың 27 маусымында №3298 стационарлық ауру В.Л.Егоровтың медициналық картасы тәуелсіз сараптама өткізуге жіберілді, ішкі тәуелсіз сараптама қорытындысы бойынша қайтыс болудың алдын-алу мүмкін емес болған.

Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 12 қаңтардағы «Жеке және заңды тұлғалардың қарастыру тәртібі туралы» Заңына сәйкес Сіз осы жауапппен келіспеген жағдайда жоғарға тұрған органдарға немесе сотқа шағымдануыңызға болады.

Сіздің ағаныздың қайтыс болуына байланысты өзіміздің көңілімізді білдіреміз.


Ваше повторное обращение, поступившее на сайт акима города Степногорска по вопросу оказания медицинских услуг в отделении  реанимации СЦГБ Егорову В.Л. и по причине летального исхода, рассмотрено акиматом города Степногорска и ГКП на ПХВ «Степногорская центральная городская больница».

          По фактам, указанным в обращении сообщаем, что клинический диагноз был выставлен правильно, лечение осуществлялось в соответствии с клиническим протоколом диагностики и лечения. Правильность постановки клинического диагноза подтверждена результатами патологоанатомического вскрытия (протокол вскрытия №18).  Клинический диагноз: «Внебольничная тотальная левосторонняя, нижнедолевая правосторонняя пневмония тяжелой степени тяжести, осложненная двухсторонним экссудативным плевритом. ДН 2-3 ст. ОССН от 11.05.2016 г. ДЦП, сформировавшиеся спастический тетрапарез, обусловленный гидроцефалией с отставанием  в физической развитии. Олигофрения в стадии дебильности. Кифосколиоз».  Диагноз патологоанатомический: «Внебольничная тотальная левосторонняя, нижнедолевая правосторонняя пневмония тяжелой степени тяжести. Двухсторонний экссудативный плеврит. ДН. Буллезное вздутие верхушек легких. Токсическая дистрофия печени, почек, миокарда, токсическая гиперплазия селезенки, выраженное венозное полнокровие внутренних органов. ДЦП, сформировавшиеся спастический тетрапарез, обусловленный гидроцефалией с отставанием  в физической развитии. Олигофрения в стадии дебильности. Кифосколиоз Непосредственная причина смерти – острая легочно-сердечная недостаточность». По заключению патологоанатома имеет место совпадение по основному заболеванию и его осложнению, сопутствующему заболеванию и причине смерти.

           Показаний для перевода Егорова В.Л. в медицинские организации г.Астаны и г. Кокшетау не было.

            В соответствии с приказом МЗСР РК № 627 от 28.07.2015г. «Об утверждении Правил возмещения затрат организациям здравоохранения за счет бюджетных средств», медицинская документация по всем случаям летального исхода  направляется для проведения внешней независимой экспертизы в РГУ «Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Акмолинской области  Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан».

          27.06.2016 г. медицинская карта стационарного больного № 3298 Егорова В.Л. была направлена на проведение независимой экспертизы, по заключению внешней независимой экспертизы летальный исход не предотвратим.

           Согласно Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде.

           Приносим Вам свои соболезнование по случаю смерти Вашего брата.


13.06.2016
Аубакирова Динара Аскаровна (dinara86kz@mail.ru)
Здравствуйте, Ануар Каиргельдыевич, собираемся купить документы в доме 7-52 ( на нормальную квартиру денег нет) скажите точно ли его востановят? Заранее спасибо!

ЖТ-ЭЛ-46

23.06.2016 ж.

Сіздің Степногорск қаласы әкімінің сайтына келіп түскен, 7 шағын аудан, 52 үйді қайта жаңғырту сұрағы бойынша үндеуiңiзге, келесіні хабарлаймыз.

Қазіргі таңда 7 шағын аудан, 52 үй кондоминиум объектісі ретінде тіркелген, мемлекеттік сараптамадан өткен жоба-сметалық құжаттамасы бар.

Сонымен қатар, 143-пәтерлі 7 шағын аудан, 52 үйді 2016-2018 жылдарға арналған қалпына келтіру үшін 2016-2018 жылдарға «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитетіне» бюджеттік өтінім ұсынылды.

Қаражат бөлінген жағдайда құрылыс-жинақтау жұмыстары жүргізілетін болады.

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органдарында немесе сотта шағымдануға құқығыңыз бар.


На Ваше обращение, поступившее на сайт акима города Степногорска, по вопросу восстановления дома №52, микрорайона №7 сообщаем следующее.

В настоящее время дом №52, микрорайона №7 зарегистрирован как объект кондоминиума, есть проектно-сметная документация прошедшая государственную экспертизу.

Кроме того, представлена бюджетная заявка на 2016-2018 годы в «Комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и земельных ресурсов Министерства национальной экономики Республики Казахстан» на восстановление 143-х квартирного дома №52, микрорайона №7.

При выделении финансовых средств будут проведены строительно-монтажные работы.

Согласно Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде.


12.06.2016
Заугольникова Татьяна Николаевна (klimp_61@mail.ru)
Добрый день, уважаемый Ануар Каиргельдыевич. Мы проживаем в 7 микрорайоне, в так назывемом в народе районе "Простоквашино". Дороги, которые нам ранее обещали построить в 2015году, остались не построенными. Теперь за 74 домом вырыли огромный котлован из которого усиленно выбирают грунт на благоустройство. Возникает вопрос , почему это делается практически в черте города, с чьего ведома, и насколько он безопасен экологически. Когда будет произведена рекультивация земель?

ЖТ-ЭЛ-47

28.06.2016 ж.

 

 

 

 

 

Сіздің 2016 жылдың 14.06. қала әкімінің сайтына 7 шағын ауданында жолдарды жөндеу және 7 шағын ауданы 74 үйдің артында пайда болған шұңқыр жерді қайта өңдеу мәселесі бойынша келіп түскен электрондық өтінішіңізге келесіні хабарлаймыз.

Қала бюджетінің шектеулілікке байланысты 7 шағын ауданындағы жолдың жөндеу үшін жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеуге мүмкіндігіміз жоқ. 2017 жылы ЖСҚ әзірлеуді қаржыландыру туралы мәселе, 2017-2019 жылдарға арналған бюджетті қалыптастыру кезінде бюджеттік комиссиямен қаралатын болады. Жоба мемлекеттік бюджеттен қаржылық қаражат бөлу кезінде іске асырылатын болады.

Ағымдағы жылы ақшалай қаражатының болмауына байланысты 7 шағын ауданы 74 үйдің артында пайда болған шұңқыр жерді қайта өңдеу мүмкін емес. Тиісті жұмыстар мемлекеттік бюджеттен қаржылық қаражатын бөлу кезінде жүргізілетін болады.

Степногорск қаласының ІІБ құзыреттілік ескере отырып, қолданыстағы заңнама нормаларына сәйкес, жер заңнамасын бұзуға жол берген тұлғаларға шаралар қабылдау туралы хат жолданған болатын.

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органында немесе сотта шағымдану құқығыңыз бар.


На Ваше электронное обращение от 14.06.2016 года, поступившее на сайт акима города, по вопросу ремонта дорог в 7 микрорайоне и рекультивации котлована образовавшегося за 74 домом 7 микрорайона сообщаем следующее.

Ввиду ограниченности городского бюджета, разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог в 7 микрорайоне не представляется возможным. Вопрос о финансировании разработки ПСД в 2017 году, будет рассмотрен бюджетной комиссией при формировании бюджета на 2017 – 2019 годы. Проект будет реализован при выделении финансовых средств из государственного бюджета.

В текущем году, в связи с отсутствием денежных средств рекультивация котлована, образовавшегося за 74 домом микрорайона 7, не представляется возможным. При выделении финансовых средств из государственного бюджета будут проведены соответствующие работы.

Учитывая компетентность УВД города Степногорска, было направлено письмо о принятии мер в соответствии с нормами действующего законодательства в лиц, допустивших нарушения земельного законодательства.

Согласно Закону Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящем органе или в суде.


01.06.2016
Светлана Александровна (sveta.tsitsima@yandex.kz)
Уважаемый Ануар Каиргельдыевич. Про ярмарку писали много: место расположения, цены. 28 мая 2016 года ярмарка проходила на новом месте. Перенос ярмарки произвели на не подготовленную площадку: площадка не заасфальтирована, мало оборудованных мест столами, дачникам, в нарушение санитарных требований, приходится реализовывать выращенную продукцию почти с «пола». И цены не радуют разница 10-30 тенге от базарной цены. Мой вопрос о порядочности руководителей, которые контролируют порядок и ценообразование, и честности продавцов. У меня на глазах 28 мая происходит такая ситуация: подходит работник отдела предпринимательства акимата и просит положить ему в пакет огурцы. А сегодня, 01.06.2016 года,в электричке слышу беседу пенсионеров, едущих на дачу, и тема та же: «Дима, работающий в отделе предпринимательства акимата, подходит к машине с пос. Шортанды и просит отрезать кусок масла, к другой машине налить молоко». И все это он берет БЕСПЛАТНО! И так каждую субботу. У нас много малоимущих людей и им бы тоже хотелось взять бесплатно, но они честно покупают на свою пенсию, на свои маленькие зарплаты продукты на ярмарке. Почему одним можно, а другим нельзя? Почему это происходит открыто? Теперь о честности продавцов. Они не платят за аренду места, но это не значит, что можно обвешивать покупателей. Меня лично это коснулось дважды. Приходится просить продавца молочной продукции перевешивать куски масла уже с наклеенными ценниками. Первый раз обвес был на 140 тенге, второй раз на 60 тенге. Это только у одного продавца, а если остальных проконролировать? Кризис в Казахстане не дает право наживаться, все хотят кушать, только каким путем? 1 июня 2016 года Цицима С.А.

ЖТ-ЭЛ-45

10.06.2016

                                                                                                                                                                                                                                  

  Сіздің 2016 жылы 01 маусымдағы өтінішіңіз бойынша, аптасайынғы жәрмеңкені жаңа орынға ауыстыру, Спорт сарайының алаңы осы шараны өткізу үшін арналмағандығына байланысты екендігін хабарлаймыз.

  Қазіргі таңда жәрмеңкені ұйымдастыруда кемшіліктер бар, ол үшін Сізден уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз.

  Жаңа алаңда сату әрекетін қамтамасыз ету үшін және сатып алушылардың тиімділігі үшін қосымша абаттандыру жүргізілетін болады.

  Сіздің әкімдік қызметкері туралы мәліметіңіз, сатушылардан сұрастыру жолымен тексерілген болатын. Өтініште көрсетілген деректер дәлелденген жоқ, барлық тауардың қолма-қол ақшалай алынғандығы туралы сатушылар жазбаша түсініктеме берді.

  Сатып алушының кем өлшеген жағдайындағы сұрақты шешу үшін,  жәрмеңке алаңында жүретін әкімдік қызметкеріне жүгіну қажетті. 

  «Заңды және жеке тұлғалардың өтініштерін қарастыру тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңы негізінде, Сіз осы жауапқа келіспеген жағдайда,  жоғары тұрған органдарға немесе сотқа шағымдануыңызға құқығыңыз бар.


По Вашему обращению от 01.06.2016 года сообщаем, что перенос еженедельной ярмарки на новое место связан с тем, что площадь Дворца Спорта не предназначена для проведения подобных мероприятий.

В настоящее время имеются недостатки в организации ярмарки, в связи с чем приносим Вам свои извинения за временные неудобства.         

Для обеспечения деятельности торговли и удобства покупателей на новой площадке будет проведено дополнительное благоустройство.

         Ваши сведения  о сотруднике отдела предпринимательства были проверены путём опроса продавцов. Факты, указанные в обращении, не подтвердились. Реализаторами даны письменные объяснительные о том, что весь товар приобретался только за наличный расчёт.

         В случае обвеса покупателя для решения данного вопроса, Вам необходимо обратиться к сотрудникам акимата, находящимся на территории ярмарки.

         В соответствии с Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом, Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или суде.


25.05.2016
Никоненко Денис Петрович (d-nikonenko@mail.ru)
Здравствуйте. У нас по адресу 2 мер.дом 47 КСК расклеяло объявления о необходимости ремонта проводки в подвальном помещении. И требуют сдать на это деньги. Хотя ещемесечно производятся взносы в КСК и имменно из этих средств должен проводиться текущий ремонт. Так же в этом объявлении в случае неуплаты угрожают с 31 мая 2016 года прекратить электроснабжение. Прошу акимат разобраться в правомерности данных заявлений и действий КСП Самрук. Заранее спасибо.

ЖТ-ЭЛ-44

15.06.2016ж.

 Сіздің Степногорск қаласы әкімінің сайтына келіп түскен, жертөледегі электр сымдарын жөндеу мәселесі бойыншаүндеуiңiзге, келесіні хабарлаймыз.

«Тұрғын үй қатынастары туралы» ҚР Заңының (әрі қарай - Заң)  2 бабының 15-1 тармағына сәйкес кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстар – үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жалпы жиналыстың шешімімен белгіленген ай сайынғы жарналар арқылы кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін пайдалануға және жөндеуге, жер учаскесін күтіп-ұстауға, коммуналдық қызметтерді тұтынуды есептеудің үйге ортақ аспаптарын сатып алуға, орнатуға, пайдалануға және салыстырып тексеруге, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін 
күтіп-ұстауға тұтынылған коммуналдық қызметтерді төлеуге, сондай-ақ кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін немесе оның жекелеген түрлерін болашақта жүргізілетін күрделі жөндеуге ақша жинақтауға арналған шығыстарының міндетті сомасы.

«Самрук» ТК ЖИК басқарушысының ұсынған ақпаратына сәйкес 2 шағынаудан, 47 үй, 1 кіреберісте күштік электрлік кабельге күрделі жөндеу қажет. 2009 жылдың 14 маусымының №1 пәтер иелерінің құрылтай жиналысының хаттамасына сәйкес, күрделі жөндеу бойынша жұмыстары «Самрук» ТК ЖИК пәтер иелеріне ұсынатын қызметтер тізбесіне кірмейді.

 

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы  Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органдарында немесе сотта шағымдануға құқығыңыз бар.  


На Ваше обращение, поступившее на сайт акима города Степногорска, по вопросу ремонта электрического провода в подвальном помещении, сообщаем следующее.

В соответствии с п. 15-1, ст. 2 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» расходы на содержание общего имущества объекта кондоминиума – обязательная сумма расходов собственников помещений (квартир) посредством ежемесячных взносов, установленных решением общего собрания, на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума, содержание земельного участка, на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета потребления коммунальных услуг, оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также на накопление денег на предстоящий в будущем капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума или отдельных его видов.

По представленной информации  управляющего ПК КСП «Самрук» в 1 подъезде, 47 дома, 2 микрорайона необходим капитальный ремонт силового электрического кабеля. Согласно протокола №1 от 14.06.2009 года учредительного собрания собственников квартир, работы по капитальному ремонту не входят в перечень услуг, предоставляемых собственникам квартир ПК КСП «Самрук».

Согласно Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде. 


18.05.2016
Кондратьева Алла (condr67@mail.ru)
Здравствуйте! Живу в Степногорске почти с рождения. И только сейчас полностью убедилась, что жизнь в городе заканчивается за кольцом. Наш "хвостик" в 6 м-оне (дома № 86, 85, 84)оторван от цивилизации окончательно. Проехать к своему дому (№ 86) и не зацепить днище машины просто невозможно. Подсыпанные ямы пару лет назад, после дождей превратились в непреодолимые препятствия. Дорога около 86 дома - это одна из въездных в микрорайон. Есть въезд еще и со стороны домов 27 и 18. Но после ремонта кабелей этот въезд перерыли, что так же затрудняет проезд для низких машин. Председатель ПК "Шестой" на мою реплику о ремонте дороги ответил следующее: "Может у вас в квартире еще ремонт сделать?" В прошлую зиму силами неравнодушных жильцов сами чистили дорогу от переметов и колеи. Никому ни до чего нет дела. Во дворах не оборудованы детские площадки. Малые формы, что когда-то существовали, пришли в негодность. Пройдите по 6-му микрорайону(особенно в районе домов 84, 85, 86, 22, 21, 19, 15, 16, 10, 11, 12) и вы сами убедитесь, что окраина города существует.

 ЖТ-ЭЛ-43

26.05.2016ж.

 

Сіздің 2016 жылдың 19.05. қала әкімінің сайтына 6 шағын ауданы 86 үй жолдың себу мәселесі бойынша келіп түскен электрондық өтінішіңізге, жолдың себу жөніндегі іс-шаралар «Гарант Автосервис PLUS» ЖШС 2016  ж. 02.06. жүргізетін болатынды5ы туралы хабарлаймыз.


 

На Ваше электронное обращение от 19.05.2016 года, поступившее на сайт акима города по вопросу засыпки дороги 6 микрорайона 86 дома сообщаем, что мероприятия по устранению засыпки дорог будет производить ТОО «Гарант Автосервис PLUS»  02.06.2016г.


16.05.2016
Фролова (Юхно) Наталия Викторовна (nesch@mail.ru)
Здравствуйте, Ануар Каиргельдыевич. На данный момент, наше государство, как и все цивилизованные государства находятся в экономическом кризисе. Денег не стало не только у служащего населения, но и у предпринимателей. Значительная часть населения, в том числе и Степногорска, предпочитает выращивать овощи и фрукты самостоятельно. На данный момент, в садоводстве "Рассвет" проблема с началом поливного сезона.На 16 мая 2016 года еще не было даже пробного запуска воды. Тем временем, если не полить посадки сейчас, то урожая не будет никакого. И жители города, не получившие урожая, лягут бременем на бюджет, придя за пособиями. Председатель садоводства говорит и дырявых трубах и отсутствии средств. В то же время, он не обделяет себя заработной платой. Хотелось бы в лице акима и акимата города получить поддержку в прекращении саботажа поливного сезона в садоводстве "Рассвет".

ЖТ-ЭЛ-42

27.05.2016ж.

Сіздің 2016 жылдың 17.05. қала әкімінің сайтына «Рассвет» ТК суармалы жүйесінің іске қосу мәселесі бойынша келіп түскен электрондық өтінішіңізге хабарлаймыз, суармалы жүйесінің іске қосуы 2016 жылдың 18.05. жүргізілді.


На Ваше электронное обращение от 17.05.2016 года, поступившее на сайт акима города по вопросу запуска поливной системы ПК «Рассвет» сообщаем, что запуск поливной системы произведен 18.05.2016 года. 


13.05.2016
Кульмагамбетова С.А. (сamal68@mail.ru)
Здравствуйте,уважаемый аким Ануар К. В моем обращении нет вопроса, это сигнал о неподобающем поведении заведующей детского сада №5 "Колосок".Вчера,12 мая, нас пригласили на родительское собрание,где рассказывали о изменениях в образовании.У родителей 6 летних детей разные вопросы, а главное останутся ли дети 6-7 лет в детском саду с 1 сентября . Конечно родители,тоже устроили базар, но удивило поведение заведующей. Надежда Б.не умеет общаться с людьми,переходит на крик,не умеет сдерживать себя, затыкает всем рот.Считаем, что такое поведение руководителя,депутата вызывает опасения.Обратите внимание.

ЖТ-ЭЛ-41

24.05.2016ж.

 

 

Сіздің Степногорск қаласы әкімінің сайтына 2016 жылғы 13 мамырда жазған жүгінуіңізге қатысты келесі мәліметті жолдаймыз: білім бөлімімен № 5 «Колосок» балабақшасына барып тексеріс жүргізілді.

Ата-аналармен түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Жаңатылған білім беру мазмұны туралы ақпарат берілді.

Әңгімелесу барысында № 5 «Колосок» балабақшасының меңгерушісі Н.Б. Подолькоға қатысты деректер анықталмады.

Балабақша әкімшілігімен түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, ата-аналармен жұмыс жүргізу бойынша ұсыныстар берілді.


На   Ваше  обращение, поступившее  на    сайт акима  города Степногорска, 13 мая 2016 года,  сообщаем, что     отделом  образования  города Степногорска  проведена  работа  с  выездом  в детский  сад  № 5   «Колосок».

Проведена  встреча  с родителями .  Проведена  разъяснительная  работа по   обновлению  содержания образования.

  В ходе беседы   выявлено, что    факт некорректного поведения  заведующей  детского  сада № 5  «Колосок »  Подолько Н.Б.  не  подтверждается.

С  администрацией  детского  сада  проведена  разъяснительная  работа  и даны  рекомендации по работе  с  родителями.


11.05.2016
Жители 3 мкр. (jakupov.a@mail.ru)
Уважаемый Ануар Каиргельдыевич! К Вам обращаются жители 3 мкр. Я думаю нас поддержат и жители других микрорайонов. С 7 по 10 мая (4 дня) были большие выходные в честь праздника Победы. За это время в наших дворах накопилось огромное количество мусора, что в понедельник его уже некуда было складывать. У Степногорск тазалыка - тоже выходные. Почему должны страдать жители микрорайона? У нас прошли субботники, а ветром мусор раздуло по микрорайону, потому что его ставили не в переполненные контейнеры, а рядом. Кроме того мы платим деньги за вывоз мусора, а получаем некачественную услугу в отличие от жителей других микрорайонов, где обслуживает ИП Герауф.

ЖТ-ЭЛ-40

01.06.2016ж.

  

Сіздің 2016 жылғы 12.05. қала әкімінің сайтына 3 шағын ауданында қоқыс шығару мәселесі бойынша келіп түскен электрондық өтінішіңізге, қоқыс шығаруын «Степногорск-Тазалық» ЖШС кестесіне сәйкес жүргізілетіндігін хабарлаймыз.


На Ваше электронное обращение от 12.05.2016 года, поступившее на сайт акима города по вопросу вывоза мусора 3 микрорайона сообщаем, что вывоз мусора производит ТОО «Степногорск-Тазалык» согласно графику.   


07.05.2016
Залесская Наталья витальевна (volkowa_n@mail.ru)
Здравствуйте! Мы бывшие жители города степногорска, проживали с 1970-1983 годы. Не так часто бываем в Вашем городе, тк в каждый приезд откладывает в душе не очень приятные эмоции, очень жаль... Каждый год приезжаем на родительский день чтобы посетить на кладбище своих ушедших от нас близких людей. С каждым годом поражаешься сколько мусора скопилось вокруг кладбища! Кто- то же должен заниматься вывозом мусора с таких мест?! Вы же понимаете , что кладбище это святое место и его нужно, и его необходимо держать в чистоте! Если кладбищем заведуют частные лица, то они наверное и должны поддерживать порядок на кладбище, а не превращать его в мусорную кучу! Хочется верить и надеяться , что Вы положительно решите этому проблему! Можно было бы раз в год проводить городской субботник на территории кладбища, думаем, что многие жители степногорске пришли бы на это мероприятие! Желаем Вам здоровья, удачи и здоровья! Поздравляем Вас с Днём Победы!

ЖТ-ЭЛ-39

25.05.2016ж.

 

Сіздің 2016 ж. 11.05. Степногорск қ. әкімінің сайтына Степногорск қ. зират аумағында қоқыс шығару мәселесі бойынша келіп түскен өтінішіңізге келесіні хабарлаймыз.

2016 ж. 11.02. № 11 мемлекеттік сатып алу туралы шарттың негізінде, Степногорск қ. христиан зираттардың жерлеу орындарды күтіп ұстауды   И.Ф Матюшенко ЖК «Ритуал» жерлеу бюросы қызмет көрсетеді. Жауабына сәйкес 2016 жылдың 10 мамырынан христиан зираты аумағынан әкетілуге 630 ш. м. (45 машина) қоқыс шығарылды. Сонымен қатар жоғарыда аталған мәселе «Степногорск қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ тұрақты бақылауында тұратынды хабарлаймыз.

 

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органында немесе сотта шағымдану құқығыңыз бар.


На Ваше обращение, поступившее на сайт акима г. Степногорска от 11.05.2016 г. по вопросу вывоза  мусора  на  территории  кладбища г.Степногорска сообщаем следующее.

На основании договора о государственных  закупках и услуг № 11 от 11.02.2016 г., на содержание мест захоронений христианского кладбища г.Степногорска обслуживание проводит  ИП Матюшенко И.Ф «Похоронное бюро «Ритуал». Согласно ответа 10 мая 2016 года с территории христианского кладбища было вывезено 630 куб.м (45 машин)  мусора.  Кроме того сообщаем, что выше указанный вопрос находится  на постоянном контроле ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных  дорог города Степногорска».

Согласно  Закону  Республики  Казахстан  « О  порядке  рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде. 


06.05.2016
Ребрикова Д.Н. (bronemajka@mail.ru)
Здравствуйте, Ануар Каиргельдинович. Мое письмо адресовано Вам от всех мамочек нашего города. Примите меры для травли комаров. Во дворах и детских площадках с детьми гулять невозможно,после укусов комаров у деток начинаются нагноения и отеки. В газете было написано,что комаров потравили. Но комаров в городе стало еще больше. Просим услышать нас.

ЖТ-ЭЛ-38

20.05.2016ж.

Сіздің 2016 жылғы 6 мамырдағы Степногорск қаласы әкімінің сайтына масаларды улау қатысты келіп түскен өтінішіңізге, келесіні хабарлаймыз.

«Степногорск – Тазалык» ЖШС мен Ақмола облысы бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК арасында дератизация және дезинсекция бойынша қызметтер көрсетуге арналған шарт жасалынды, оған сәйкес жұмыстар 2016 жылдың 3 мамырынан бастап 2016 жылдың 31 тамызына дейін жүргізілетін болады.


На Ваше обращение, поступившее на сайт акима города Степногорска 6 мая 2016 года касательно травли комаров, сообщаем следующее.

Между ТОО «Степногорск – Тазалык» и РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области заключен договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции, согласно которому работы будут проводиться с 3 мая 2016 года по 31 августа 2016 года.


06.05.2016
Саленко Лариса Витальевна (salenkolarissa@mail.ru)
Здравствуйте! Начался весенний сезон, многие жители отправляются в лес, в парк, естественное желание посидеть, покушать на природе. Нельзя ли оборудовать несколько площадок для пикников в популярных у горожан местах отдыха, где разрешалось бы жарить шашлыки, разводить огонь не нанося ущерб лесу.

ЖТ-ЭЛ-37

20.05.2016ж.

 

Сіздің 2016 жылдың 6 мамырдағы Степногорск қаласы әкімінің сайтына, орман қоры аумағында серуенді өткізу үшін алаңдарды жабдықтау қатысты, келіп түскен өтінішіңізге келесіні хабарлаймыз.

Қазақстан Республикасы Орман кодексінің 4 б. 61) т. сәйкес, ормандағы өрт қаупi бар маусым – климат және ауа райы факторларын негiзге алып, орман шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган, облыстық атқарушы орган айқындайтын, орман өртi шығу қаупi болуы мүмкiн күнтiзбелiк жылдың бiр бөлiгi.

Осыған байланысты, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 23 қазандағы № 18-02/942 бұйрығымен бекітілген Ормандардағы өрт қауіпсіздігі қағидаларының 14 т. 1 тармақшасынасәйкес, өрт қаупі бар маусымда орманда жас қылқан жапырақты ағаштарда, ескі өртеңдерде, бүлінген орман учаскелерінде (жел, дауыл құлатқан), кесілген ағаш қалдықтары мен дайындалған сүрек жатқан кеспеағаштарда, шөбі қурап қалған жерлерде, сондай-ақ ағаштар ұшарбасының түбінде от жағуға жол берілмейді.

Бұдан басқа, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 367 б. сәйкес, ормандарда өрт қауiпсiздiгi талаптарын бұзғаны үшін 30-дан 1500 дейін ең төменгі есептік көксеткіш айыппұл түрінде әкімшілік жауапкершілік көзделгенін хабарлаймыз.

 

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органында немесе сотта шағымдану құқығыңыз бар.


На Ваше обращение, поступившее на сайт акима города Степногорска 6 мая 2016 года, касательно оборудования площадок для пикников на территории лесного фонда, сообщаем следующее.

В соответствии с п. 61) ст. 4 Лесного Кодекса Республики Казахстан,  пожароопасный сезон в лесу – часть календарного года, определяемая уполномоченным органом в области лесного хозяйства, областным исполнительным органом исходя из климатических и погодных факторов, в течение которого возможна угроза возникновения лесного пожара.

В этой связи, в соответствии с пп. 1 п. 14 Правил пожарной безопасности в лесах,  утвержденых приказом Министра  сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 октября 2015 года № 18-02/942 в пожароопасный сезон в лесу разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), лесосеках с наличием порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев не допускается.

Кроме того сообщаем, что в соответствии со ст. 367 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, за нарушение требований пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 30 до 1500 минимальных расчетных показателей.

Согласно Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12.01.2007 года, в случае не согласия с данным ответом, Вы в праве обжаловать его в вышестоящем органе или в суде.29.04.2016
Атамась Оксана Аргыновна (atamas1982@mail.ru)
Здравствуйте Ануар Каиргельдыевич! К вам обращается мать троих детей и Степногорска,очень надеюсь быть услышенной вами. В 2012 году я родила второго ребенка и поставила его на очередь в детский сад,пока работала в отделе внутренней политики,очередь двигалась,как ушла все,замерла. Моему ребенку уже 4 года,а очередь так и не подошла,моей дочери уже полгодика,мы тоже встали в очередь,но боюсь ее постигнет та же участь!У меня вопрос,почему три года назад мы были 160 в очереди,а сегодня 265,есть информация что места продаются,так ли это и что принимается городским руководством чтобы контролировать процесс распределение очереди в детские сады нашего города! Мне нужно работать,чтобы содержать семью,учитывая нынешние цены,муж в одиночку не справляется,но я не могу этого сделать так как сижу дома с детьми!

ЖТ-ЭЛ-36

13.05.2016 ж.

 

         2012 ж. 31тамызда туылған Атамась Максим 2012 жылғытуылған балалар қатырында кезекте тұр. 2016 жылдың 11 мамырында оның кезкегі № 54. Кезекте тұрған балалардың тізімін Степногорск қаласының әкімдігінің сайты stepnogorsk.gov.kz және білім бөлімінің stepnogorsk.akmoedu.kz. 

сайтынан көруге болады.

         Қала бойынша 6 балабақшаның құқықтық нысаны «балабақша» яғни балаларды 3 жастан қабылдайжы және  бір ғана «бөбекжай бақша» мәртебесіндегі балабақша балаларды 2 жастан қабылдайды.

         Жаңа оқу жылына балаларды қабылдау 10 маусымнан кейін басталады. Жаңа 2016-2017 оқу жылына балаларды қабылдау кезінде балалардың тізімі салыстырылып, ат-аналармен жиналыстар өткізіліп, кім 6 жастан мектепке баруды жоспарлайды, соның негізінде 1 сыныпқа кететін балалардың тізімі жиналады. 1-10 маусым аралығында топтардың тізімі алынып, әкімдіктің және білім бөлімінің сайтында орналастырылады.

         Сонымен қатар, мемлекеттік-жекешелік серіктестік аясында балабақшалардың санын ұлғайту мақсатында 2016 жылы 1 шағынауданда 135 орынға,  6шағыгнауданда 60 орынға, Заводской кентінде 75 орынға, Бестөбе кентінде 75 орын және 60 орынға арналған бақшалар ашылу жоспарлануда.

         Сіз шешіммен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12-қаңтардағы № 221 «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының 12 бабына сәйкес жоғары тұрған органдарға шағымдануға құқығыңыз бар.


Атамась Максим, 31.08.2012 года рождения зарегистрирован в очереди детей 2012 года рождения. По состоянию на 11.05.2016 года очередь №54.  Списки детей, стоящих в очереди, можно проверить на сайте акимата города Степногорска  stepnogorsk.gov.kz и на сайте отдела образования г.Степногорска stepnogorsk.akmoedu.kz  .

            Из 6 садов в городе Степногорске  5 имеют правовую форму «детский сад», прием в которые начинается с 3 лет,   и только один детский сад имеет статус «ясли-сад» с набором детей в возрасте с 2 лет.

         Комплектование детей на новый учебный год начнется после 10 июня.  Для комплектования детей на 2016-2017 учебный год проводится работа по сверке списков в детских садах, проводятся родительские собрания для определения количества детей, которые планируют пойти в 1 классы школ с 6 лет. В период с 1 по  10 июня будут сформированы списки групп, которые также будут размещены на сайте акимата и отдела образования.

         Кроме этого, для увеличения охвата детей  детскими садами, в рамках государственно-частного партнёрства,  в 2016 году планируется открытие детского сада в 1-ом микрорайоне на 135 мест; в 6-ом микрорайоне на 60 мест; в п.Заводском на 75 мест; п.Бестобе на 75 и 60 мест соответственно.

         Согласно Закону Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде.


28.04.2016
Айсина Карлыгаш Магауяновна (baha_step@mail.ru)
Здравствуйте Ануар Каиргельдыевич!Выражаем свою благодарность за открытие нового детского сада. Единственное неудобство это добраться до него, а именно: 1. Я живу в районе остановки "20 магазин", маршрут №6 это единственный транспорт на котором можно добраться до детского сада. Данный маршрут ходит очень редко, из за этого постоянно опаздываю на работу так как мой рабочий день начинается с 7.30. прошу Вас по утрам сократить интервал между маршрутами 2. Маршрутный транспорт это автомобиль "Газель". Из за того что "Газель" не имеет достаточного места чтобы разместить пассажиров нам приходится буквально ехать друг у друга на коленях, также это не обеспечивает достаточной безопасности для детей и их родителей в случае ДТП. Прошу Вас по утрам запускать большой автобус 3. Вокруг детского сада нет асфальтного покрытия, и во время дождей ближайшая территория становится "кашей из грязи", а водители "Газелей" отказываются довозить до территории детского сада из-за того, что там отсутствует остановка. На основании вышеизложенного прошу Вас оказать содействие в решении данных неудобств. Заранее благодарю.

ЖТ-ЭЛ-35

20.05.2016ж.

 

Сіздің 2016 жылғы 29 сәуірдегі қала әкімінің сайтына, 6 маршрутының қозғалыс аралығын азайту, маршрутта автобус сыйымдылығын ұлғайту және «Нұршуақ»  балабақшаға жүріс бөлігін құру мәселесі бойынша келіп түскен электрондық өтінішіңізге, келесіні хабарлаймыз.

 «Нұршуақ» жаңа балабақшасының ашылуына байланысты, «Степногорск Экспресс» ЖШС тасымалдаушымен № 6 маршрутына 30 отыратын орны бар автобус сатып алынды.  Ағымдағы жылдың 15 сәуірінен бастап автобус, жолаушылар легін және  рентабельділігін зерттеу үшін,  маршрутына сыналатын болып қойылды, автобус қозғалысты «9 шағын ауданы» аялдамасынан, 7:00  бастайды. «Энергосбыт» ЖШС-нен УРС автобазасына дейін учаскесінде, Парковая көшесі бойынша күрделі жөндеу басталуына байланысты, 2016 жылдың 01 мамырынан Lishan  маркалы автобус жұмыс істемейді, себебі жиі жөндеуге әкеліп, айналып өтетін жол қалалық көлігіне сәйкес келмейді (автобус темен отырғызуымен). Парковая көшесі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталғаннан кейін 9 шағын ауданы жағынан 7:00-де автобустың қозғалысы қайта қалпына келтіруі болады және Пригородный шағын ауданы жағынан 7:00-де автобус қойылатын болады. № 6 маршрут бойынша қозғалыс аралығы 15 минут құрайды,  жүріс аралығы 17-18 минутке дейін ұлғайтты, өйткені көліктің айналып өтуі «Автомобилист» гараждар арқылы жүргізіледі (жүру жолдың ұзақтығы арттырылды).

Ағымдағы жылы ақшалай қаражатының болмауына байланысты (мемлекеттік бюджеттен бөліген жоқ) асфальт жабынның және жаяужолды құруға мүмкіндігіміз жоқ.

Бюджеттік комиссиясымен бюджетті нақтылау кезінде осы мәселе қаралатын болады.

2016 жылдың мамыр айында «Степногорск Тазалык» ЖШС ұсақ тас себу материалды қоса отырып, автогрейдермен «Нұршуақ» балабақшаға баратын жүріс бөлігінің жайластыру бойынша жұмыстар жоспарланған. 

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органында немесе сотта шағымдану құқығыңыз бар.


На Ваше электронное обращение от 29 апреля 2016 года, поступившее на сайт акима города по вопросу уменьшения интервала движения маршрута № 6, увеличения вместимости автобусов на маршруте и устройства проезжей части к детскому саду «Нуршуак» сообщаем следующее.

В связи с открытием нового детского сада «Нуршуак» перевозчиком ТОО «Степногорск Экспресс» на маршрут № 6 приобретен автобус на 30 посадочных мест. С 15 апреля текущего года  автобус был пробно поставлен на маршрут для изучения пассажиропотока и рентабельности, который начинает движение в 7: 00 ч. с остановки «9 микрорайон». В связи с началом капитального ремонта по улице Парковой, на участке от ТОО «Энергосбыт» до Автобазы УРСа, с 01 мая 2016 года автобус марки Lishan  не работает, так как объездная дорога не соответствует городскому транспорту (автобус имеет низкую посадку), что приводит к частому ремонту.  После завершения  строительно-монтажных работ по ул. Парковой будет возобновлено движение автобуса со стороны 9 микрорайона в 7:00 ч.  и поставлен автобус вместо микроавтобуса со стороны микрорайона Пригородный в 7:00 ч. Интервал движения по маршруту № 6 составляет 15 минут, интервал движения  был увеличен до 17-18 минут, так как объезд транспорта производится через гаражи «Автомобилист» (увеличена протяженность пути следования).

В текущем году, в связи с отсутствием денежных средств (не выделено из государственного бюджета) устройство асфальтного покрытия не представляется возможным.

При уточнении бюджета бюджетной комиссией  данный вопрос будет рассмотрен.

ТОО «Степногорск Тазалык» в мае месяце 2016 года запланированы работы по профилировке проезжей части, ведущей к детскому саду «Нуршуак», автогрейдером с добавлением подсыпного материала - дресвы.

Согласно Закону Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде


28.04.2016
Родители (nurlan_1978@bk.ru)
Уважаемый Ануар Каиргельдыевич! Нас, родителей, очень волнует вопрос. Обязана ли администрация детского сада (любого в городе) нести какие-то обязанности по уходу за участком, закрепленным за группой? В частности, вести ремонт и оборудование детских площадок малыми формами (качелями-каруселям) и клумбами, а также самый главный вопрос - завозить песок в песочницы? Или это обязанность родителей? Но не у всех есть возможность финансово участвовать в решение этих вопросов, не у всех есть связи чтобы попросить что-то сделать своих знакомых строителей, например. спасибо!

ЖТ-ЭЛ-34

12.05.2016 ж.

 

 

Сіздерге балабақша маңын көгалдандыру-абаттандыру сұрақтарын ұйымдастырумен балабақша меңгерушілері айналысатындығын жеткіземіз.

 Шағын нысадармен (әткеншек және карусельдер) ғимаратқа қызмет көрсетушілер айналысады.

 Өз балаларының мүдделеріне қызығушылық танытқан ата-аналар көгалдандыру жағына шараларына қатысып, көмек қолын беріп отыратындығын атап өткен жөн.

 

Ата-аналар мемлекеттік-жекешелендіру серіктестік аясында өз ұсыныстарымен келісілген түрде  балабақша маңын абаттандыруға серіктестік келіс негізінде ат салыса алады.


Довожу  до   Вашего  сведения, что всеми   организационными   вопросами  по  обеспечению  благоустройства   детских  садов   занимается   администрация    детских  дошкольных  учреждений  образования.

Техническое  обслуживание   малых   форм  ( качелей и каруселей) проводится   сотрудниками  по  обслуживанию  зданий.

Стоит  сказать,  что  именно  родители,   которые  являются   первыми помощниками   детского  сада,   заинтересованные   во всестороннем   развитии   своих  детей, оказывают  посильную  помощь  в   благоустройстве  его  территории.

В рамках  государственного  частного  партнерства,    родители  могут  внести свои  предложения   по  развитию    благоустройства  детского  сада,  путем   соглашений,  заключений   партнерских  контрактов


26.04.2016
Крылова Наталья Евгеньевна (nek_nata@mail.ru)
Добрый вечер, я с 30 марта регулярно звоню насчет гнезда расположенного напротив балкона по адресу 7-27-25, по телефону 6-19-68 в ЖКХ, они проблему решить не могут, подскажите к кому в этом городе еще можно обратиться, сейчас ворона высидит птенца и карканье практически не будет прекращаться целый день, у меня инвалидность 2 группа онкология, и очень часто хочется спокойствия,на данный момент карканье начинается с рассветом а у меня открыт постоянно балкон,прошу Вас посодействовать в моей просьбе,а в отдел который я звонила, работники все хихикали про гнездо, а ведь это им может вернуться бумерангом и никто в нашем городе не застрахован от онкологии и возможно и они будут тогда искать спокойствия

ЖТ-ЭЛ-33

11.05.2016 г.

  

Сіздің 2016 жылдың 27.04. қала әкімінің сайтына, 7 шағын ауданы,   27 үй мекенжайы бойынша орналасқан ұясының демонтаж жасау мәселесі бойынша келіп түскен электрондық өтінішіңізге, ұясын жою бойынша іс-шаралар өткізілгенін хабарлаймыз.


На Ваше электронное обращение от 27.04.2016 года, поступившее на сайт акима города по вопросу демонтажа гнезда, расположенного по адресу 7 микрорайона, 27 дома сообщаем, что мероприятия по устранению гнезда проведены.  


25.04.2016
Жакупов Арман (jakupov.a@mail.ru)
Уважаемый Ануар Каиргельдыевич! Прошу рассмотреть такой вопрос. На подъезде к приемному покою больницы установлен запрещающий проезд автомашин знак - кирпич. Водителям такси и частных машин крайне неудобно подъезжать к приемному покою, чтобы забрать людей - приходится останавливаться за 50 метров от двери, а то и дальше. Из больницы часто выходят больные люди, которым оказывалась экстренная помощь - с переломами, после наркоза и т.п. А тут - возможный штраф. Моего друга таксиста уже оштрафовали стоявшие поодаль поздно ночью полицейские, когда друг на такси забирал ребенка, которого вынесли на руках из приемного покоя. Пожалуйста, решите этот вопрос. А также в вечернее время возле морга и ритуального зала разгуливают две огромные собаки-волкодавы без намордников и поводков, хозяин находится рядом, но он не имеет на них никакого влияния. Очень опасно там проходить или проезжать.

ЖТ-ЭЛ-32

20.05.2016ж.

 

Сіздің 2016 ж. 26.04. қала әкімінің сайтына келіп түскен электрондық өтінішіңізге келесіні хабарлаймыз.

Қалалық аурухананың аумағына кіру кезінде 3.1 «Кіруге тыйым салынады» тыйым салатын жол белгісінің орнату мәселесі бойынша.

Степногорск қ. ІІБ ұсынылған жауабына сәйкес 3.1 «Кіруге тыйым салынады» жол белгісі медициналық көмекті қажет тұлғалардың кедергісіз жеткізу үшін, медициналық мекемелердің қызметтік көліктен басқа (жедел жәрдем машанасы), автокөлік құралдарының жүріп өтуіне тыйым салу мақсатында орнатылды. Азаматтарға медициналық көмекті қажет адамдарды жеткізу үшін, ауруларды қабылдау бөлмесінің шығаберісі алдына жеке кіретін жолы бар.

Иттерді серуендету мәселесі бойынша

Ақмола облыстық мәслихатының 2015 жылғы 30 қыркүйектегі № 5С-41-8 шешімімен Ақмола облысының қалаларында және басқа да елдi мекендерінде иттер мен мысықтарды асырау және серуендету, қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және жою Қағидалары бекітілді.

Қағидаларын бұзғаны үшін, иттер мен мысықтардың иелері «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы 2014 жылғы 5 шілдедегі Кодексінің 408-бабына сәйкес жауапты болады. 408 бабынмен көзделген әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер ішкі істер органдарымен «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы 2014 жылғы 5 шілдедегі Кодексінің 685-бабына сәйкес қаралады.

Степногорск қаласының ІІБ құзыреттілігін ескере отырып, иттерді асырау және серуендету Қағидаларының бұзылуына жол берген иттердің иелері жөнінде қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес тиісті шаралар қабылдау қажеттігі туралы хат жолданған болатын.

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органында немесе сотта шағымдану құқығыңыз бар.


На Ваше электронное обращение от 26.04.2016 г., поступившее на сайт акима города, сообщаем следующее.

По вопросу установки запрещающего дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен» при въезде на территорию городской больницы.

Согласно представленного ответа УВД г. Степногорска, дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» установлен с целью запрета проезда автотранспортных средств, кроме служебного транспорта медицинских учреждений (кареты скорая помощь) для беспрепятственной доставки лиц нуждающихся в медицинской помощи. Для доставки гражданами, лиц нуждающихся в медицинской помощи имеется отдельный заезд к крыльцу приемного покоя.

По вопросу выгула собак.

Решением Акмолинского областного маслихата от 30 сентября 2015 года № 5С-41-8 утверждены Правила содержания и выгула собак и кошек, отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в населенных пунктах Акмолинской области.

         За нарушение Правил владельцы собак и кошек несут ответственность в соответствии со статьей 408 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях». Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 408, рассматриваются органами внутренних дел согласно статье 685 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

Учитывая компетентность УВД города Степногорска, было направлено письмо о необходимости принятия соответствующих мер в соответствии с нормами действующего законодательства в отношении владельцев собак, допустивших нарушения Правил содержания и выгула собак.

 

Согласно Закону Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде.


20.04.2016
Мусина Гульнар Ниетовна (Gulnar-abdrahmanova@mail.ru)
Добрый день Ануар Каиргельдыевич, хотелось бы узнать на каком оснований наши квартиры все еще отапливаются, на улице жара и во всех городах Казахстана отключают тепло, нам же приходится из за жары настежь открытыми держать окна и балконы, и почему люди должны платить за тепло в катором в данный момент не нуждаются.

ЖТ-ЭЛ-31

04.05.2016 ж.

 

Сіздің 2016 жылдың 21.04. Степногорск қ. әкімінің сайтына жылытуды ажырату мәселесі бойынша келіп түскен электрондық өтінішіңізге хабарлаймыз, Степногорск қаласы әкімдігінің қаулысына сәйкес 2015-2016 жж. жылу беру маусымының аяқталу күні 2016 жылғы 21 сәуір.

 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз оны жоғары тұрған органдарында немесе сотта шағымдану құқығыңыз бар.


На ваше электронное обращение от 21.04.2016 года, поступившее на сайт акима г.Степногорск, по вопросу отключения отопления, сообщаем, что согласно постановления акимата города Степногорска дата окончания отопительного сезона 2015-2016 гг. 21 апреля 2016 года.

Согласно Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или в суде.


19.04.2016
Омирбек Аманкелди (amankeldi.omirbek.91@mail.ru)
Здравствуйте Уважаемый Ануар Каиргельдиевич! Я Омирбек Аманкелди являюсь ветеринарным врачом села Кырык кудык. Очень рад что работаю здесь, работа мне нравиться, в помощью Вашего акимата и политики нашего президента Назарбаева Н.А, получчил кедит на жилье и приобрел дом в селе где и живу с семьей. Зарплата стабильная, так же учусь заочно в Костанайском сельскохозяйственном университете им.А.Байтурсынова. За это огромное Вам и нашему правительству спасибо. Но в мей работе возникают некоторые трудности связанные с начальством, а именно глава ГКП на ПХВ "Степногорск Ветсервис" Жапаров Дюйсенбай Лухманулы. В Том что он отбирает у меня машину, не отпускает на сессию, не выделяет талоны на топливо, ведет аморальный образ жизни, находиться вне трезвым состоянии на рабочем месте, но доказать я не смогу, так же ставить мне палки в колеса так сказать, а своим родственникам всегда помогает и все дает. В 2015 году мы с коллективом написали письмо с обращением Жахину Д, но каких либо действий не было с его стороны. Почти весь наш коллектив страдает от нашего начальника. Все это не могу написать. Я был записан на Ваш прием но меня под всякими предлогами не пропускают к Вам. Прошу Вас помочь в решении этого вопроса, или отправьте нам официальное сообщение с ответам о его действиях правомерные ли они или нет. Заранее благодарю Вас за помощь. Если этот вопрос не в вашей компетенции я буду вынужден писать письмо в вышестоящие нтсанции, а именно в область, и возможно в министерство сельского хозяйства РК. Но я надеюсь что Вы это решите. Мой телефон: 87711645653.

ЖТ-ЭЛ-30

03.05.2016 ж.

 

Сіздің 2016 жылғы 19 сәуірдегі Степногорск қаласы әкімінің сайтына жазған «Степногорск-Ветсервис» ШЖҚ МКК басшысының м.а. келіспеушілік  мәселесі жөнінде өтінішіңізге келесіні хабарлаймыз: 2016 жылы 27 сәуірде «Степногорск қаласының ауыл шаруашылығы және ветеринария» ММ басшысы Д.Т.Жахиннің төрағалығымен «Степногорск-Ветсервис» ШЖҚ МКК ұжымының жалпы жиналысы өткізілді; Сіз жиналысқа қатысудан бас тартты.

Сіздің жолдамада баяндалған келесі проблемалық мәселелер қарастырылды:

1)    Қызметтік автокөлікті алу;

2)    Оқу сессиясын өту үшін демалысты бермеу;

3)    Қызметтік автокөлік үшін жанармайға талонды беруге бас тарту;

4)    Жұмыс орнында мастық күйде болу.

Жиналысты өткізу барысында Степногорск қаласы әкімдігінің жанындағы «Степногорск-Ветсервис» ШЖҚ МКК басшысының м.а. Д.Л. Жапаров тындалды

1) тармақ бойынша – қызметтік  автокөлікке материалдық жауапты тұлға бола тұрып А.Омирбек жағынан салғырт қарау себебі бойынша алынды, қызметтік автокөлік ұқыпты ұстау жүргізілмеген, оны сынуға әкеліп соқты. Куәгерлермен расталды (Нажаров Б., Ю.Вдовин).

2) тармақ бойынша – осы  бекінуді теріске шығарды, Сіздің сессияны өту үшін оған демалысты беру туралы бұрыштама қойылған өтінішін дәлелге әкелді. Сонымен қатар, Сіз басшылықты ескертпей, оқуға кетіп қалдыңыз және келген кезде ғана оқуда болғаны туралы анықтаманы әкелдіңіз. Сіз ешкімді өзінің кетуі туралы хабардар етпегендіктен, осы мерзімге жоспарланған ветеринарлық іс-шаралар орындалмады, және соңында  Д.Л. Жапаровпен іс-шараларды өткізу үшін Заводской к., вет.пунктісінің меңгерушісі, Қарабұлақ ауылының вет.пунктісінің меңгерушісі және Бөгенбай ауылының ветеринарлық фельдшері құрамында бригада құрастырылды  (көрсетілген тұлғаларрастайды).

3) тармақ бойынша – осы  бекінуді теріске шығарды, жанармайды  беру арнайы журналда белгіленген.

 

4) тармақ бойынша – ұжымды сұрастыру жүргізілді, осы бекіну расталған жоқ.

 

 «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қантардағы Заңына сәйкес, осы жауаппен келіспеушілік жағдайында, Сіз оны жоғары тұрған органдарда немесе сотта шағымдануыңызға құқығыныз бар.


На Ваше обращение на сайт акима города Степногорска от 19 апреля    2016 года по вопросу возникновения разногласий с и.о.руководителя ГКП на ПХВ «Степногорск Ветсервис» сообщаем следующее: 27 апреля 2016 года было проведено общее собрание коллектива ГКП на ПХВ «Степногорск Ветсервис» под председательством руководителя ГУ «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии города Степногорска» Д.Т.Жахина, на котором Вы отказались присутствовать.

 Были рассмотрены следующие изложенные Вами в обращении проблемные вопросы:

1)    Изъятие служебного автотранспорта;

2)    Непредоставление отпуска для прохождения учебной сессии;

3)    Отказ в выдаче талонов на топливо для служебного автотранспорта;

4)    Нахождение в нетрезвом состоянии на рабочем месте.

В ходе проведения собрания заслушали Жапарова Д.Л., и.о.руководителя ГКП на ПХВ «Степногорск Ветсервис» при акимате города Степногорска, который:

По пункту 1) – объяснил, что служебный автотранспорт был изъят по причине халатного к нему отношения с Вашей стороны, так как, являясь материально ответственным лицом, не осуществляли должного ухода за служебным автотранспортом, что привело к его поломке. Подтверждено свидетелями (Нажаров Б., Вдовин Ю.).

По пункту 2) – отрицал данное утверждение, так как привел в доказательство визированное заявление о предоставлении Вам отпуска для прохождения сессии. Также пояснил о том, что Вы, не предупреждая никого из руководства, уехали на учёбу и лишь по приезду предоставили справку о том, что действительно были на учёбе. Так как Вы никого не поставили в известность о своем отъезде, ветеринарные мероприятия, запланированные на этот период, не выполнялись, и впоследствии Жапаровым Д.Л. была сформирована бригада в составе заведующего вет.пунктом  п.Заводской, заведующего вет.пунктом  с.Карабулак и ветеринарного фельдшера с.Богенбай для проведения мероприятий (указанные лица подтверждают).

По пункту 3) – отрицал данное утверждение, так как выдача топлива зафиксирована и фиксируется в специальном журнале.

По пункту 4) – был проведен опрос коллектива, данное утверждение не  подтвердилось.

 

Согласно Закону Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, в случае несогласия с данным ответом, Вы вправе обжаловать его в вышестоящих органах или суде.


Страницы:Начало ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Конец